Kehitysvammaliitto uudistaa logonsa ja visuaalisen ilmeensä. Uuden logon elementit ovat luonteeltaan rytmikkäitä ja dynaamisia. Muodoista löytyvät tunnistettavasti Kehitysvammaliiton kolme kirjainta K, V ja L.

Logon elementit muodostavat kehän tai piirin, joka kuvastaa yhdessä tekemistä ja hyvää yhteishenkeä. Kehitysvammaliitossa tehdään asioita yhdessä ja otetaan kaikki mukaan.

Logon elementit voidaan nähdä myös nuolina, jotka johtavat liiton päämäärän mukaisesti pois marginaalista. Nuolet kertovat rohkeasta lähestymistavasta uusia haasteita kohtaan.

Kehitysvammaliiton uudessa ilmeessä käytetään graafisina elementteinä ruutuja. Päävärinä käytettävä keltainen on säilytetty vanhasta ilmeestä tunnistettavuuden vuoksi.

Uusi ilme alkaa näkyä aluksi liiton painotuotteissa. Seuraavaksi uudistetaan liiton internetsivut.

Uuden ilmeen on suunnitellut mainostoimisto Mightyn luova suunnittelija Jukka Luoma.