Valas merellä.

Kehitysvammaliitto on antanut lausunnon kehitysvammalain ja vammaispalvelulain (VALAS-laki) yhdistämisestä. Tärkeimmät huomiomme:

  1. Kehitysvammaliitto kannattaa lähtökohtaisesti kehitysvammalain ja vammaispalvelulain  yhdistämistä. Lausunnoilla oleva lakiesitys kuitenkin poikkeaa merkittävästi VALAS-lain asiantuntijaryhmän tekemästä esityksestä.
  2. Kehitysvammaliitto vaatii, että lain valmistelutyötä jatketaan. Nykyisellään lakiesityksessä on merkittäviä puutteita, eikä se riittävästi huomioi kehitys- ja puhevammaisten ihmisten tarpeita. Lakiesitys heikentää merkittävästi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kehitysvammaisten henkilöiden asemaa ja palveluita.
  3. Vammaispalvelulain jatkovalmistelu on kytkettävä tiiviisti muiden keskeisten lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun (esim. sote- ja valinnanvapauslaki). On mahdotonta tässä vaiheessa arvioida luotettavasti uudistusten todellisia vaikutuksia vammaisten henkilöiden arkeen.
  4. Nykyinen lakiesitys heikentää merkittävästi kehitysvammaisten ihmisten asumiseen liittyvää tukea ja palveluja. Nykyisellään esitys ei myöskään täytä YK:n vammaissopimuksen asumiselle asettamia vaatimuksia.
  5. Henkilökohtaisen avun ns. voimavaraedellytys on poistettava ja henkilökohtaisen avun on oltava yhdenvertaisesti myös kehitysvammaisten ihmisten saatavilla.
  6. Uudessa vammaispalvelulaissa tulee turvata kehitysvammaisille ihmisille oikeus työllistymistä tukevaan toimintaan, samoin riittävään päiväaikaiseen toimintaan.
  7. Laissa on säädettävä tuetusta päätöksenteosta. Tämä on vammaisten ihmisten oikeuksien kannalta äärimmäisen tärkeä kohta.
  8. Uudistuksessa on turvatta vammaisten henkilöiden oikeus saavutettavaan tietoon. Ilman saavutettavaa tietoa asiakas ei voi tehdä valintoja elämässään. Saavutettavuus ei ole ainoastaan fyysistä esteettömyyttä. Kognitiivinen saavutettavuus on vähintäänkin yhtä tärkeää.

Kehitysvammaliiton lausunto kokonaisuudessaan (pdf)

Lisätietoa:

Kansalaisuusyksikön johtaja Susanna Hintsala, p. (09) 3480 9254 tai viestinnän ja vaikuttamistoiminnan asiantuntija Miinukka Tuominen-Hakoila, p. 040 705 8256