Kehitysvammaliitto uudistaa organisaatiotaan. Ensi vuoden alusta alkaen toiminta jakautuu neljään yksikköön: Kansalaisuus, Saavutettavuus, Elinikäinen oppiminen sekä Ohjaus- ja tukipalvelut.

Kansalaisuusyksikkö vastaa tutkimuksesta, koulutuksesta, kehittämisestä ja liiton kirjastosta sekä tekee vaikuttamistoimintaa ja viestintää.

Saavutettavuusyksikköön siirtyvät Selkokeskus, Tikoteekki, Papunet, liiton selkokieliset verkkopalvelut sekä liiton verkkopalvelujen tekninen ylläpito.

Elinikäisen oppimisen yksikössä ovat vastaisuudessa Opike, Tikas, liiton materiaalintuotanto sekä messu- ja näyttelytoiminta.

Ohjaus- ja tukipalveluihin kuuluvat talous- ja henkilöstöhallinto sekä tietohallinto. Lisäksi viestintäpäällikkö ja johdon assistentti, joka myös koordinoi kansainvälisiä asioita, toimivat suoraan toiminnanjohtajan alaisina.

Organisaatiouudistuksen taustalla on tarve tehostaa toimintaa ja karsia päällekkäisyyksiä. Luomalla entistä suurempia kokonaisuuksia halutaan karsia hallintoa ja vahvistaa Kehitysvammaliiton osaamista ja keskinäistä tiedonkulkua ja yhteistyötä. Näillä toimilla tähdätään entistä vaikuttavampaan toimintaan kehitys- ja puhevammaisten ihmisten hyvän elämän edistämiseksi.