Kehitysvammaliiton terveiset hallituksen budjettiriiheen

1. Eläkkeensaajien takuueläkkeen korotus 8€/kk on riittämätön. Ehdotamme, että takuueläkettä nostetaan 50€ kuukaudessa, mikä vähentäisi vammaisten ihmisten köyhyyttä.

2. Erityisryhmien asumiseen suunnatun investointiavustuksen määräksi esitämme 110 miljoonaa euroa. Korostamme asumisratkaisujen monimuotoisuutta ja riittävän avustusmäärän turvaamista vuosille 2018-2020.

3. Oppisopimuksesta ollaan leikkaamassa 14,7 miljoonaa euroa. Varsinkin tuettu oppisopimusopiskelu on tehokas tapa estää erityistä tukea tarvitsevien nuorten syrjäytymistä koulupolulta. Esitämme, että tuettu oppisopimusopiskelu turvataan vastaisuudessakin yhtenä opiskelumuotona erityistä tukea tarvitseville nuorille.

4. Ehdotamme, että hallitus myöntää lisärahoituksen työhönvalmentajien rekrytointikuluihin. Työhönvalmentajien alueellinen saatavuus on ratkaiseva tekijä osatyökykyisten henkilöiden työllistymisessä. Työhönvalmennuksen julkistaloudellinen kannattavuus on arvioitu varsin hyväksi, sillä selvityksen mukaan jokaista toimintaan sijoitettua euroa kohti saavutettiin 1,34 euron säästöt. Peräti 75 % sosiaalihuollon työhönvalmennuksen julkisesta bruttomääräisestä kustannuksesta palautui julkiselle sektorille veroina ja sosiaalivakuutusmaksuina.

5. Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun sekä valinnanvapauskokeilujen toteuttamiseen esitetään ohjattavaksi yhteensä 266 miljoonaa euroa. Ehdotamme, että tätä rahoitusta kohdennetaan myös selkokieliseen tiedonvälitykseen, neuvontaan ja saavutettavien verkkopalveluiden kehittämiseen. Suomessa on arviolta noin puoli miljoonaa henkilöä (eli 8–12 prosenttia ihmisistä), joka tarvitsee selkokieltä voidakseen asioida viranomaisten kanssa sekä hoitaa henkilökohtaisia asioitaan.

6. Ehdotamme, että kasvatetaan ammatillisen koulutuksen valtionosuuteen varattuja määrärahoja 20 miljoonalla eurolla. Tämä summa vastaa nuorten aikuisten osaamisohjelmaan aiemmin varattua määrärahaa.

Lisätietoa:
Toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, (09) 34809214
Yksikönjohtaja Susanna Hintsala, (09) 34809254

rahakuva
Kuva: Papunetin kuvapankki