Useampi kuin joka 10. suomalainen tarvitsee selkokieltä

Kehitysvammaliitto toivoo, että hallitus päättää kehysriihen yhteydessä teettää selvityksen selkokirjallisuuden tukemisesta ja selkoaineistojen julkaisemisesta Suomessa. Selkokeskuksen arvion (2014) mukaan noin 430 000 – 650 000 ihmistä Suomessa tarvitsee selkokieltä selvitäkseen arkielämän kielellisistä vaatimuksista. Selkokielen tarve kasvaa koko ajan muun muassa maahanmuuton lisääntymisen ja väestön ikääntymisen myötä.

”Pidämme äärimmäisen tärkeänä, että selkokielestä tehdään selvitys, sillä Suomessa jopa joka kymmenes on vaarassa syrjäytyä, koska he eivät ymmärrä lukemaansa. Tällä hetkellä on valmisteilla suuria uudistuksia kuten sote- ja maakuntauudistus. On todella vakavaa, jos puoli miljoonaa ihmistä ei ymmärrä, mistä tulevaisuudessa saa sosiaali- ja terveyspalveluja, hoitoa tai mistä maakuntavaaleissa äänestetään”, sanoo Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen.

Toivomme, että selkokielen selvityksessä tarkasteltaisiin selkokirjallisuuden tukijärjestelmää ja selkoaineistojen julkaisutoimintaa. Selvityksen pohjalta voitaisiin arvioida, onko tuki- ja julkaisujärjestelmän muutoksille tarvetta, jotta se kohdentuisi oikein ja olisi riittävää kasvavaan tarpeeseen nähden. Opetus- ja kulttuuriministeriö on suhtautunut myönteisesti selvityksen tekemiseen.

Selkokielestä hyötyvät muun muassa muistisairaat ja vammaiset henkilöt, maahanmuuttajat sekä heikon lukutaidon omaavat. Selkoaineistot tukevat heidän itsenäistä elämäänsä, suomen kielen oppimista, opiskelua ja työllistymistä sekä itsestään huolehtimista. Selkokieli on helppo ja halpa tapa ehkäistä monien ihmisryhmien syrjäytymistä.

Lisätietoa

Toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, marianna.ohtonen (ät) kvl.fi, p. 040 837 8340