Kehitysvammaliiton YT-neuvottelut päättyivät 19.3.2014. YT-neuvotteluiden perusteena olivat tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Työnantajan päätökset koskevat koko liittoa. Viisi henkilöä joudutaan irtisanomaan, yksi siirtyy osa-aikaeläkkeelle ja kahden henkilön työ osa-aikaistetaan. Lisäksi on työtehtävien uudelleen järjestelyitä ja lomautuksia. Työvoiman vähentämiset, lomautukset ja osa-aikaistamiset astuvat voimaan vuosien 2014 ja 2015 aikana.

Lisätietoa

Toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, p. (09) 3480 9214