Vammaispalvelulakiin tulee tehdä korjauksia ennen lain hyväksymistä eduskunnassa. Laki toisi uusia asiakasmaksuja, joita Kehitysvammaliitto ei hyväksy. Vammaisuudesta aiheutuvien välttämättömien palvelujen ja niihin liittyvien kuljetusten tulee säilyä maksuttomina. Uusi vammaispalvelulaki ei saa heikentää vammaisten ihmisten ja heidän perheidensä asemaa.

Eduskunnan käsittelyssä oleva vammaispalvelulakiesitys toisi kohtuuttomia asiakasmaksuja vammaisen lapsen asumiseen kodin ulkopuolella. Kasvavat asiakasmaksut johtavat tilanteisiin, joissa vanhemmat yrittävät selvitä lapsen hoidosta omin voimin, vaikka ovat hyvin uupuneita – mikä ei ole lapsen eikä perheen etu.

Kehitysvammaliitto ei hyväksy myöskään koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan muuttumista vammaiselle lapselle maksulliseksi. Siinä missä useimmat muut koululaiset tarvitsevat aamu- ja iltapäivätoimintaa vain ensimmäiset kaksi kouluvuotta, monelle vammaiselle lapselle se on välttämätöntä vähintään koko alakoulun ajan. Vaihtoehdoksi voi tulla, että toinen vanhemmista jää pois töistä.

Uusia asiakasmaksuja olisi tulossa myös esimerkiksi työ- ja päivätoimintaan liittyviin matkoihin. Suurin osa kehitysvammaisista ihmisistä on hyvin pienituloisia. Pienetkin korotukset maksuihin merkitsevät heille merkittävää heikennystä toimeentuloon ja vaarantavat palveluun osallistumisen.

Lisäksi Kehitysvammaliitto pitää merkittävänä puutteena, että työtoiminta ollaan jättämässä kokonaan vammaispalvelulain ulkopuolelle. Työtoimintaan osallistuu yli 10 000 kehitysvammaista henkilöä. 

Lisätietoa: Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Susanna Hintsala, p. 040 741 6179