Kehitysvammaliitto yhtyy kansainvälisen ISAAC:n kannanottoon tuetusta kirjoittamisesta eli fasilitoinnista eikä pidä tuettua kirjoittamista luotettavana puhetta korvaavana kommunikointikeinona. Tuetun kirjoittamisen tueksi ei ole riittävästi tieteellistä tutkimusnäyttöä eikä sitä siksi voida suositella kommunikointikeinoksi.

Kehitysvammaliitto perustaa kantansa ISAAC:n tekemään laajaan, systemaattiseen tutkimuskatsaukseen ja taustatyöhön, jossa muun muassa käytiin läpi suuri joukko asiaa koskevia tutkimuksia ja erityyppisiä sokkotestejä.

ISAAC:n kannanotossa todetaan, että tuetun kirjoittamisen käyttö rikkoo useita YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen artikloja. Fasilitointi ehkäisee puhevammaisia ihmisiä käyttämästä omaa ääntään silloin, kun viesti on tukihenkilön tuottama.

ISAAC teki tutkimuksen, koska on kyseenalaistettu, kuka tuetussa kirjoittamisessa on viestin tuottaja; vammainen henkilö itse vai häntä avustanut toinen henkilö. Tuetussa kirjoittamisessa vammainen henkilö tuottaa viestin toisen henkilön fyysisellä ja henkisellä tuella osoittamalla kirjaimia tai kirjoittamalla viestin näppäimistöltä. Fyysinen tuki voi olla sormesta, kädestä, kyynärvarresta, kyynärpäästä tai olkapäästä kiinni pitämistä.

Tutkimuskatsaus ISAAC:n kannanoton perusteista ja virallinen kannanotto julkaistiin viime vuoden lopussa Journal of Augmentative and Alternative Communication -lehdessä (2014;30(4): 357 – 358 ja 359 – 368).

ISAAC:n kanssa yhdenmukaisia kannanottoja ovat antaneet myös 14 muuta alan merkittävää järjestöä ja viranomaistahoa eri puolilta maailmaa. Kehitysvammaliitto on kansainvälisen ISAAC:n jäsen.

ISAAC (International Society for Augmentative and Alternative Communication) edistää puhevammaisten ihmisten elämänlaatua ja kommunikointia puhetta tukevilla tai korvaavilla kommunikointikeinoilla. Tavoitteena on, että puhevammaisilla ihmisillä on juuri heille soveltuvat, parhaat kommunikointikeinot käytössään.