Hallitus aikoo arvioida uudelleen kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Tavoitteena on, että julkisen talouden menot eivät lisäänny. Uudelleen arvioitavaksi menee hallitusohjelman mukaan muun muassa vammaislainsäädännön uudistaminen (ns. Valas-laki).

Kehitysvammaliitto haluaa olla tiiviisti mukana, kun Valas-lainsäädäntöä käsitellään. Kehitysvammaliitto pitää tärkeänä, että uudistettu vammaislainsäädäntö turvaa tasapuoliset palvelut kaikille vammaisille ihmisille diagnoosista riippumatta sekä paikkaa niitä puutteita, mitä nykyisessä lainsäädännössä on muun muassa koskien henkilökohtaista apua ja kuntoutuspalveluja.

Ilahduttavaa hallitusohjelmassa on se, että työhönvalmennusta luvataan lisätä ja poistaa työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukkuja. Nämä keinot parantavat kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua palkkatyöhön.

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, puh. 040 837 8340