Nyt valmisteilla oleva lainsäädäntö jättää osan vammaisista henkilöistä valinnanvapauden ulkopuolelle.

Valinnanvapaus on YK:n vammaissopimuksen mukainen tavoite ja mahdollistaa vammaisille henkilöille laajemman itsemääräämisoikeuden ja vaikutusmahdollisuudet omassa elämässään. Valinnanvapauslakiesitys lähtee kuitenkin siitä, että asiakkaat kykenevät omaehtoisesti valitsemaan palvelunsa ja hallitsemaan palvelukokonaisuuttaan. Kehitysvammaliitto on erityisen huolissaan niiden asiakkaiden oikeuksien toteutumisesta, jotka tarvitsevat paljon tukea tiedon ymmärtämisessä ja mielipiteen ilmaisussa. Valinnanvapaus ei toteudu, jos henkilö ei saa tietoa ja tukea päätöksentekoon.

Kehitysvammaliitto korostaa, että selkeä, ymmärrettävä ja saavutettava tieto on asiakkaiden valinnanvapauden ja yhdenvertaisuuden keskeinen edellytys. Vammaisten ihmisten kohdalla valinnanvapauden toteutuminen edellyttää, että tarjolla on riittävästi saavutettavia ja esteettömiä vaihtoehtoja. Vammaisten ihmisten kohdalla esimerkiksi kuljetuspalvelun rajoitettu saatavuus voi muodostaa tosiasiallisen esteen valinnanvapauden toteutumiselle.

Kehitysvammaliitto näkee suurena riskinä sen, että hallituksen esitys pirstaloittaa edelleen palvelujärjestelmää asiakkaan näkökulmasta. Vaikka valinnanvapauden edistäminen on tärkeää, ovat toimivat palveluketjut ja yhteen sovitetut palvelukokonaisuudet vielä tärkeämpiä. Yhteensovitetuilla palvelukokonaisuuksilla on kehitysvammaisten ja puhevammaisten henkilöiden perusoikeuksien toteutumisen kannalta keskeinen merkitys.

Maakunnan maksuseteli ja henkilökohtainen budjetointi ovat lähtökohtaisesti tervetulleita ja kannatettavia uudistuksia, jotka voivat tarkoituksenmukaisella tavalla tukea vammaisen henkilön valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. Maksusetelijärjestelmän mahdollistaa asiakkaan mahdollisuudet vaikuttaa palvelun laatuun, jos vaihtoehtoisia palvelun tuottajia on tarjolla ja vammaiset ihmiset saavat riittävästi tukea valintojen tekemiseen.

Kehitysvammaliiton lausunto asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf)