Suomessa noin 400 – 500 kehitysvammaista ihmistä on palkkatyössä. Heidän lisäkseen yli 2000 kehitysvammaista henkilöä on avotyötoiminnassa tavallisilla työpaikoilla.

Kehitysvammaiset ihmiset töihin -projektin tutkimuksessa kerätään kyselyn avulla tietoja kehitysvammaisia ihmisiä työllistäviltä työnantajilta. Kyselyllä selvitetään mm. sitä, millaisia kokemuksia työnantajilla on kehitysvammaisista työntekijöistä ja heidän työllistämiseen tarjolla olevista tukimuodoista (palkkatuki, työvalmentajan tuki).

Kyselytutkimuksen tuloksista raportoidaan keväällä 2015. Lisätietoja tutkimuksesta saa tutkija Hannu Vesalalta, p. (09) 3480 9255.