Maailman ääneen lukemisen päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, että kaikilla lapsilla, nuorilla ja aikuisilla on yhtäläinen oikeus lukemiseen. Päivää vietetään maaliskuun ensimmäisenä keskiviikkona tällä hetkellä yli 80 maassa.

Ääneen lukeminen avaa kaikille ihmisille pääsyn tietoon ja tarinoihin lukemisen ja ymmärtämisen vaikeuksista huolimatta. Se tuo ihmiset yhteen ja antaa kaikille mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja mielipiteitä omassa yhteisössään. Ääneen lukeminen vahvistaa sekä ihmisten hyvinvointia että yhteiskunnallista osallisuutta.

Kehitysvammaliitto järjestää Maailman ääneen lukemisen päivänä Lukuiloa selkokielellä -tapahtumat Helsingissä ja Vaasassa. Tapahtumiin Kehitysvammaliitossa ja Vaasan pääkirjastossa on kutsuttu kehitysvammaisia ihmisiä sekä työ- ja päivätoimintayksiköiden työntekijöitä. Tarkoituksena on tarjota osallistujille lukuiloa ja ajankohtaistietoa selkokielellä sekä mahdollisuus jakaa omia lukukokemuksia ja tarinoita.

Lukutuki–Läsombud-hankkeen (2013 – 2015) tavoitteena on tuoda ääneen lukeminen osaksi vammais- ja vanhustyön arkea. Hankkeessa koulutetaan lukutueksi kehitysvamma-alan ja vanhustyön työntekijöitä, jotka työskentelevät ryhmäkodeissa ja päivätoimintayksiköissä. Lukutuella tarkoitetaan työntekijää, jonka yhtenä työtehtävänä on auttaa asiakkaita lukemisessa ja tukea heitä vuorovaikutuksessa.

Lukutuki–Läsombud-hanke on Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen ja FDUV:n LL-centerin yhteishanke, jota hallinnoi LL-center. Hanketta rahoittaa RAY. Hankkeessa koulutetaan myös vapaaehtoisia ääneen lukijoita lukukavereiksi.

Lue lisää lukutukitoiminnasta (papunet.net)

Lisätietoa

Minna Salonen
Lukutuki-hankkeen projektisuunnittelija
Selkokeskus/Kehitysvammaliitto
minna.salonen (ät) kvl.fi
matkap. 045 7734 5502