Kehitysvammaliiton merkittävin tunnustuspalkinto, perinteinen Aino Miettinen -palkinto on myönnetty tänä vuonna kahdelle taholle: Jaatinen ry:lle ja sen toiminnanjohtajalle Miina Weckrothille sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluille.

Jaatinen on vammaisten lasten vanhempien perustama yhdistys, joka ei tunne kunta- ja diagnoosirajoja. Se on nostanut esille erityisesti kaikista vaikeimmin vammaisten ihmisten ja heidän perheidensä asiaa. Jaatisen keulahahmo Miina Weckroth on osallistunut sitkeästi valtakunnalliseen keskusteluun, lainsäädännön valmisteluun ja tuonut esille mm. asumiseen, henkilökohtaiseen apuun ja mielekkään päiväaikaisen toiminnan kehittämiseen liittyviä näkökulmia.

Yhdistys on kehittänyt uudenlaista perheiden vertaisryhmätoimintaa, jossa hyödynnetään sosiaalista mediaa ja perheiden omien voimavarojen löytämistä. Toiminta perustuu arjen kokemusasiantuntijuuteen, jota tarvitaan toimintaideologioiden ja -käytäntöjen muuttamiseksi. ”Jaatisia” voivat olla vammaiset lapset, heidän vanhempansa, sisaruksensa, isovanhempansa ja muut läheisensä, vammaisten lasten kanssa työskentelevät henkilöt sekä kaikki, jotka haluavat edistää vammaisen lapsen arkea.

Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelut palkittiin yli kymmenen vuotta kestäneestä pitkäjänteisestä ja systemaattisesta laatutyöskentelystä, jonka seurauksena sille on ensimmäisenä erityishuoltoa tuottavana organisaationa Suomessa myönnetty laatusertifikaatti.

NHG Audit Oy myönsi 3.1.2012 alkaen ISO 9001:2008 -laatustandardin mukaisen laatusertifikaatin Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluille. Kaiken keskipisteenä ovat asiakaskeskeisyys, tasa-arvon toteutuminen, asiakkaan yhteiskunnassa selviytyminen ja laadukkaat palvelut. Laadunhallintajärjestelmän avulla toiminnan laatua mitataan, analysoidaan ja arvioidaan jatkuvasti.

Aino Miettinen -palkinto myönnetään ideasta, toimintatavasta, aloitteesta tai ratkaisusta, joka toimii suunnannäyttäjänä kehitysvamma-alalla, merkitsee innovaatiota tai edistää kehitysvammaisten tasa-arvoa ja yhteiskunnassa selviytymistä merkittävällä tavalla. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi. Viimeksi palkinnon sai vuonna 2010 Pertti Kurikan Nimipäivät -yhtye.

Aino Miettinen -palkinnot luovutettiin Kehitysvammaliiton 60-vuotisjuhlassa Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla 9. lokakuuta 2012.