Kehitysvammaliitto on perustanut yrityksen. Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy kouluttaa, konsultoi, tukee työyhteisöjen ja palvelujen kehittämistä sekä tarjoaa saavutettavuuden arviointipalveluja.

”Henkilökunnan osaamisen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää nykytilanteessa, jossa vammaisalan haasteena on työvoiman saatavuus. Työnantajat, jotka tarjoavat henkilöstölleen mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja näin edetä urallaan, ovat työntekijän näkökulmasta houkuttelevia”, yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Susanna Hintsala sanoo.

”Myös hyvinvointialueiden käynnistymisen tuoma valtava rakenteellinen muutos edellyttää henkilökunnan osaamisen päivittämistä. Uuden työnantajan palvelukseen siirtyy henkilökuntaa monista erilaisista työyhteisöistä ja erilaisella osaamistaustalla”, Hintsala muistuttaa.

Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy:n koulutusteemoja ovat selkokieli ja saavutettavuus sekä työyhteisöjen kehittäminen kehitys- ja puhevammaisuuden erityiskysymyksissä. Tällä hetkellä koulutusta on tarjolla esimerkiksi selkokielestä sekä mielenterveyden, seksuaalisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukemisesta. Verkkokursseina yritys tarjoaa mm. perustietoa kehitysvammaisuudesta, ikääntymisestä, toimintakyvyn kuvaamisesta sekä vuorovaikutuksesta.

Tilauskoulutuksia ja laajempia kehittämisprosesseja räätälöidään kuntien, hyvinvointialueiden ja muiden palveluntuottajien tarpeiden mukaan.

Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy on Kehitysvammaliiton täysin omistama yhtiö. Kaikki yhtiön tuotto käytetään Kehitysvammaliiton työn tukemiseen kehitys- ja puhevammaisten ihmisten hyväksi.

www.saavuta.fi

Sähköposti: myynti@saavuta.fi
Lisätietoa: toiminnanjohtaja Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto, p. 09 3480 9254