Kehitysvammaliitto vastustaa alkoholijuomien myynnin laajentamista. Hallituksen esitysluonnoksessa alkoholilain kokonaisuudistukseksi esitetään, että entistä väkevämpiä alkoholijuomia saisi myydä jatkossa myös kaupoissa, kioskeilla ja huoltoasemilla. Tämä lisää suurella todennäköisyydellä raskauden aikaisen alkoholinkäytön aiheuttamia sikiövaurioita.

Raskauden aikana nautittu alkoholi voi vakavimmillaan aiheuttaa syntyvälle lapselle kehitysvammaisuutta aiheuttavan FAS-oireyhtymän, johon voi lisäksi kuulua alkoholialtistuksen aiheuttamia pysyviä somaattisia sairauksia kuten sydän- ja verisuonisairauksia. Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö altistaa sikiön pysyville keskushermoston ja muiden elinten vaurioille. Vaurioiden kirjosta käytetään yleisnimitystä FASD.

Turvarajaa raskauden aikaiselle alkoholinkäytölle ei ole olemassa, ja uusimmat tutkimukset osoittavat, että jo alkuraskaudessa nautittu alkoholi voi vaurioittaa lasta vakavasti. Moni nainen kuitenkin juo alkoholia tietämättä olevansa raskaana.

Kehitysvammaliitto vaatii, että valistusta alkoholin aiheuttamista haitoista on lisättävä. Alkoholijuomapakkauksiin tulisi lisätä varoitusmerkinnät, jotka muistuttavat alkoholin vaarallisuudesta raskausaikana. Tällaiset varoitusmerkinnät ovat käytössä esimerkiksi Ranskassa.

Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on merkittävin kehitysvammaisuuden aiheuttaja länsimaissa ja ainoa, joka olisi täysin estettävissä.  Nyt Suomessa syntyy asiantuntijoiden arvioiden mukaan vuosittain 600-3000 alkoholin eri tavoin vaurioittamaa lasta.

Kehitysvammaliitto antoi 13.1.2017 lausunnon STM:lle hallituksen esitysluonnoksesta alkoholilain kokonaisuudistukseksi.

Lausunto kokonaisuudessaan (pdf)