Kehitysvammaliitto toivoo kattavaa selvitystä kehitysvammapalveluiden resursseista ja rakenteista

Kehitysvammaliitto pitää tärkeänä, että tehdään laaja, kattava selvitys siitä, millaisilla resursseilla ja rakenteilla kehitysvammaisten ihmisten palveluja tänä päivänä toteutetaan. Tarkastelussa on arvioitava myös sitä, onko nykyinen valvonta riittävää.

Kehitysvammaisten ihmisten kohtelu kehitysvammapalveluiden piirissä on noussut viime aikoina voimakkaasti esiin julkisuudessa. On tärkeää, että viranomaiset tutkivat perusteellisesti rikosilmoitukseen johtaneet tapahtumat.

Riittävät henkilökuntaresurssit ja osaaminen ovat olennaisia laadukkaissa palveluissa. Selvityksessä tuleekin tarkastella myös lähihoitajakoulutuksen tilaa. Ovatko ammatillisen koulutuksen leikkaukset heikentäneet lähihoitajakoulutusta, joka on alan perustutkinto? Antaako se nykyisellään riittävät valmiudet työhön vahvaa tukea tarvitsevien ihmisten kanssa? Mikä vaikutus on palvelujen kilpailutuksella ja henkilökunnan suurella vaihtuvuudella?

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevat ihmiset hyötyisivät usein kotiin tuotavista palveluista, jotta esimerkiksi ympäristön muuttuminen ei heikentäisi heidän tilannettaan tai mahdollisuuksiaan tulla ymmärretyksi. Nykyisen lainsäädännön ja vallitsevien rakenteiden puitteissa kotiin tuotavat palvelut eivät kuitenkaan aina onnistu toivotulla tavalla. Tähän asiaan on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi asiakas- ja potilaslain jatkovalmistelussa, joka tulisi käynnistää mahdollisimman pian.

Kaikki osapuolet tarvitsevat tukea ja tietoa. Riittävät resurssit ja osaamisen kehittäminen on tärkeää. Lähtökohtaisesti jokaisen tahon tulee toimia voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. YK:n vammaissopimus on lähtökohta, johon jokaisen kehitysvammaisen ihmisen kanssa toimivan tulee sitoutua.

 

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, p. (09) 3480 9214