Alkoholin kokonaiskulutukseen vaikuttavat eniten saatavuus ja hinta. Tästä syystä Kehitysvammaliitto vastustaa suunniteltuja muutoksia alkoholijuomien vähittäismyyntiä koskeviin säännöksiin. Alkoholin saatavuuden helpottaminen lisäisi sikiöaikaisia alkoholivaurioita.

Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on merkittävin kehitysvammaisuuden aiheuttaja länsimaissa ja ainoa, joka olisi täysin estettävissä. Raskaudenaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamien sikiövaurioiden laajasta kirjosta käytetään kattotermiä FASD.

Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö altistaa sikiön pysyville keskushermoston ja muiden elinten vaurioille. Alkoholin aiheuttamat vauriot voivat näkyä monenlaisina vaikeuksina oppimisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja oman käyttäytymisen tai toiminnan säätelyssä.
Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamat vauriot ovat elinikäisiä.

Alkoholinkäyttö voi aiheuttaa sikiövaurioita koko raskausajan. Vaurioita saattaa syntyä jo siinä vaiheessa, kun odottava äiti ei vielä tiedä olevansa raskaana. Toisin kuin monet luulevat, turvarajaa alkoholinkäytölle raskausaikana ei ole, vaan vaurioita voi syntyä jo pienistä alkoholimääristä. Turvallisinta on lopettaa alkoholinkäyttö jo raskautta suunniteltaessa.

Suomalaisten naisten juominen on lähes kuusinkertaistunut viimeisten 40 vuoden aikana. WHO:n tilastojen mukaan suomalaisten naisten juominen on eurooppalaisittain runsasta. Suomessa syntyy vuosittain 600–3000 alkoholin sikiöaikana vaurioittamaa lasta.

Tehokkaimmat keinot vähentää raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaurioittamien
lasten syntymistä ovat alkoholin saatavuuden rajoittaminen ja hinnan pitäminen tasolla, joka rajoittaa kulutusta. Lisäksi tarvitaan valistusta sekä alkoholipolitiikan kokonaisarviointia alkoholinkäytön aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisemiseksi.

Kehitysvammaliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriön luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi alkoholilain 17 j 26 §:n muutoksesta (pdf)

Lisätietoa

Toiminnanjohtaja Susanna Hintsala, p. 040 741 6179
Asiantuntija Susanna Rieppo, p. 050 329 0511