Miina Sillanpään Säätiö on toteuttanut vuodesta 2001 Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella Keko-kursseja, jotka on tarkoitettu työkeskuksissa työskenteleville ja/tai ryhmäkodeissa asuville työikäisille kehitysvammaisille ja heidän ohjaajillensa. Kursseilla edistetään osallistujien toimintakykyä ja osallisuutta kiinnittämällä huomio terveyden ja hyvinvoinnin kannalta olennaisiin tekijöihin, kuten ravitsemukseen, fyysiseen aktiivisuuteen ja itsestä huolehtimiseen. Kuntoutujia ohjataan hyvinvointia tukevaan toimintaan. Heidän osaamistaan terveyttä edistävistä keinoista vahvistetaan. Uutena asiana kursseilla on teknologian hyödyntäminen. Kuntoutujien omia ohjaajia tuetaan kuntoutujien opastamisessa kurssin jälkeen. Lisäksi tavoitteena on, että omat ohjaajat ideoivat, toteuttavat sekä kehittävät terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimintoja ryhmäkodeissa ja/tai työkeskuksissa.

Toteutus

Vuonna 2015 järjestetään viisi kuntoutuskurssia. Kurssit ovat kolmiosaisia. Kurssi alkaa viiden vuorokauden pituisella lähikontaktijaksolla Helsingissä. Tätä seuraa viiden kuukauden omaseurantajakso, jolloin kuntoutujat harjoittelevat ohjatusti kurssilla opittuja asioita. Kurssi päättyy kolme vuorokautta kestävään lähikontaktijaksoon kuntoutujien kotipaikkakunnalla. Tällöin myös läheisillä on mahdollisuus osallistua kurssille. Kurssiohjelma on havainnollinen. Kuntoutujat kokeilevat mm. kuntosaliharjoittelua, sauvakävelyä ja vesiliikuntaa. Lisäksi he harjoittelevat lautasmallin noudattamista ja hyvän henkilökohtaisen hygienian hoitoa. Kursseilla arvioidaan kuntoutujien fyysistä kuntoa, lasketaan BMI (Body Mass Index) ja tehdään verenpaine- ja verensokerimittaukset. Kurssilla työskennellään ryhmissä ja yksilöllisesti. Toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat fysioterapeutti, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti ja vapaa-ajanohjaaja. Kuntoutujat laativat kurssin ensimmäisellä jaksolla henkilökohtaiset kuntoutumistavoitteet, joiden toteutumista seurataan. Tavoitteiden toteutumisesta ja kursseilla tehdyistä testeistä kuntoutujat saavat henkilökohtaisen palautteen toisen jakson päätteeksi. Lisäksi kurssien vaikutuksia ryhmätasolla arvioidaan kuntoutujille ja ohjaajille tehtävillä kyselyillä.

Alustavat aikataulut

Kurssi Ensimmäinen jakso Toinen jakso Hakuaika päättyy
Keko 52 09.03. – 13.03.2015 Toinen päättynyt
Keko 53 16.03. – 20.03.2015 lähikontaktijakso päättynyt
Keko 54 13.04. – 17.04.2015 sovitaan 22.03.2015
Keko 55 04.05. – 08.05.2015 ryhmäkohtaisesti 22.03.2015
Keko 56 25.05. – 29.05.2015 erikseen. 22.03.2015

Lisätietoa