Miina Sillanpään Säätiö on toteuttanut jo vuodesta 2001 Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella Keko-kuntoutusta, joka on tarkoitettu työkeskuksissa työskenteleville ja/tai ryhmäkodeissa asuville työikäisille kehitysvammaisille ja heidän ohjaajillensa.

Kuntoutuksella edistetään osallistujien toimintakykyä ja osallisuutta kiinnittämällä huomio terveyden ja hyvinvoinnin kannalta olennaisiin tekijöihin, kuten ravitsemukseen, fyysiseen aktiivisuuteen ja itsestä huolehtimiseen. Lisäksi tavoitteena on, että omat ohjaajat ideoivat, toteuttavat sekä kehittävät terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimintoja omissa työkeskuksissaan ja ryhmäkodeissaan.

Toteutus

Vuonna 2016 järjestetään kuntoutusta viidelle eri ryhmälle. Kuntoutus koostuu kolmesta kokonaisuudesta seuraavasti:

  • 5 vrk:n intensiivijakso Helsingissä.
  • 5 kk:n omaseurantajakso osallistujien kotipaikkakunnalla, jolloin osallistujat harjoittelevat kurssilla opittuja taitoja itsenäisesti omien ohjaajien tuella.
  • 3 vrk:n intensiivijakso osallistujien kotipaikkakunnalla sisältäen läheisten tapaamisen.

Kuntoutusohjelma on havainnollinen. Osallistujat kokeilevat mm. kuntosaliharjoittelua, sauvakävelyä ja vesiliikuntaa. Lisäksi he harjoittelevat lautasmallin noudattamista ja hyvän henkilökohtaisen hygienian hoitoa.

Toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat fysioterapeutti, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti ja vapaa-ajanohjaaja. Kuntoutuksessa arvioidaan osallistujien fyysistä kuntoa, lasketaan BMI (Body Mass Index) ja tehdään verenpaine- ja verensokerimittaukset.

Osallistujat laativat kuntoutuksessa henkilökohtaiset kuntoutumistavoitteet, joiden toteutumista seurataan. Niistä sekä tehdyistä testeistä osallistujat saavat henkilökohtaisen palautteen.

Kuntoutus on osallistujille maksuton!

Keko-kuntoutuksen alustavat aikataulut vuonna 2016

Kuntoutus-
ryhmä
1. lähikontakti-
jakso
2. lähikontakti-
jakso
Hakuaika
päättyy
Keko 57 07.03. – 11.03.2016 Toinen 10.02.2016
Keko 58 14.03. – 18.03.2016 lähikontaktijakso 10.02.2016
Keko 59 11.04. – 15.04.2016 sovitaan 09.03.2016
Keko 60 25.04. – 29.04.2016 ryhmäkohtaisesti 09.03.2016
Keko 61 23.05. – 27.05.2016 erikseen. 09.03.2016

Lisätietoa

Lisätietoa ja ilmoittautuminen Miina Sillanpään Säätiön sivuilla (www.miinasillanpaa.fi)