Kela julkaisee ensimmäistä kertaa selkokieliset esitteet etuuksistaan. Esitteet on toteutettu yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa.

– Selkokieli soveltuu kaikille, jotka haluavat tietoa nopeasti ja vaivattomasti. Erityisen hyvin se sopii henkilöille, joilla on jostakin syystä vaikeuksia tekstien ymmärtämisessä. Heitä on mm. maahanmuuttajissa ja joissakin vammaisryhmissä, Selkokeskuksen johtaja Hannu Virtanen toteaa.

Selkokeskus on tarkistanut esitteiden sisällön, kielen ja ulkoasun ja antanut siitä merkiksi selkotunnuksen. Tekstit on muokannut viestintäsuunnittelija Ari Sainio.

Nyt valmistui viisi suomenkielistä esitettä. Ruotsinkieliset selkoesitteet ilmestyvät viimeistään syksyllä. Esitteet käännetään myöhemmin ainakin englanniksi, venäjäksi ja viroksi. Selkoesitteitä saa Kelan toimistoista. Ne on julkaistu myös Kelan internetsivuilla.

Kela testaa loppuvuodesta, miten hyvin selkoesitteet palvelevat asiakkaita. Vaikka tiedon jakaminen ja asiointi siirtyvät yhä enemmän verkkoon, painetuille esitteille on edelleen tarvetta, sillä kaikki eivät voi käyttää verkkopalveluja.

Ari Sainio kertoo, että Kelan esitteiden muokkaaminen selkokielelle oli mielenkiintoista ja samalla haastavaa. Asioista piti kertoa lyhyesti ja selkeästi mutta siten, etteivät tosiasiat vääristy. Pääasian löytäminen monenlaisten yksityiskohtien keskeltä vei välillä aikaa, mutta Kelan tiedottajien ja asiantuntijoiden avulla se onnistui lopulta hyvin.

– Selkoesitteissä piti keskittyä tärkeimpiin asioihin. Lähtökohtana oli kertoa, millaisia etuuksia Kela antaa tueksi eri elämäntilanteissa. Asiakas voi katsoa esitteestä etuuden nimen ja tunnistaa, missä tilanteessa ja elämänvaiheessa hän voi hakea etuutta. Häntä rohkaistaan ottamaan yhteyttä Kelaan ja kysymään lisää etuuksien yksityiskohdista, Sainio toteaa.