Selkokeskus on myöntänyt Vuoden selväsanainen -palkinnon Kelan viestintäyksikölle. Kela on tänä vuonna kunnostautunut julkaisemalla selkokielisten esitteiden sarjan.

”Niin kauan kuin muistan, Selkokeskuksen neuvottelukunta on toivonut Kelalta selkokielistä tiedotusta. Nyt kun Kela teki selkoesitteet, Vuoden selväsanainen -palkinnon saaja oli helppo valita”, Selkokeskuksen johtaja Hannu Virtanen sanoo.

Selkokeskus myöntää Vuoden selväsanainen -palkinnon joka toinen vuosi henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan edistänyt helposti ymmärrettävää tiedotusta tai kulttuuria ja lisännyt erityisryhmien mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan ja yhteisöjen toimintaan täysivaltaisemmin.

Kelan selkoesitteissä kerrotaan Kelan etuuksista lyhyesti ja selkeästi. Selkoesitteiden sarjassa on ilmestynyt viisi esitettä: Koti ja perhe, Terveys ja kuntoutus, Opiskelu ja työ, Eläkkeelle sekä Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille.

Kelan viestintäpäällikön Seija Kauppisen mukaan selkoesitteistä on saatu hyvää palautetta.

”Sosiaaliturvaan liittyvät asiat ovat vaikeatajuisia, ja asiakkailta saamamme palautteen mukaan aiempia, pitkiä esitteitämme on ollut joskus vaikea ymmärtää. Nyt olemme saaneet selkoesitteistä niin hyvää asiakaspalautetta, että olemme miettineet, onko tarpeen enää julkaista seikkaperäisiä, laajoja esitteitä ollenkaan. Selkoesitteet ovat toki suppeita, mutta lisätietoa on tarjolla internetissä, puhelinpalvelussa ja toimistoissa”, Seija Kauppinen kertoo.

Kela julkaisee selkoesitteet myös ruotsiksi selkokielellä. Ensi vuonna selkoesitteet ilmestyvät englanniksi, viroksi, venäjäksi ja saameksi. Selkoesitteiden sisältöä käytetään myös Kelan nettisivuilla julkaistavissa viittomakielisissä osioissa.

Vuoden selväsanainen -palkinto luovutettiin Hyvä ikä -messuilla Tampereella torstaina 30.9.2010. Messuilla Selkokeskus kiinnitti huomiota viranomaiskielen ongelmiin.

”Jos viesti on suunnattu tavallisille ihmisille, on aina käytettävä selkeää yleiskieltä”, Hannu Virtanen painotti.

Selkokeskus on mukana hankkeessa, jonka tavoite on saada seuraavaan hallitusohjelmaan virkakielen selkeyttämisen politiikkaohjelma.

Vuoden selväsanainen -palkinnon ovat aiemmin saaneet Yleisradion Koulu-tv:n Uutisjuttu, Valtion taidemuseon Saavutettavuusprojekti ja Hugo Simberg -näyttely, käsikirjoittaja Elina Halttunen, kirjailija ja kirjastonhoitaja Kari Vaijärvi sekä YLEn selkouutisten vetäjä ja kehittäjä Pertti Seppä.

Selkokeskus toimii osana Kehitysvammaliittoa. Kehitysvammaliitto palvelee kehitysvammaisia ja muita oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevia ihmisiä.

Lisätietoa