Puhevammaisten viikkoa vietetään 3.-9. lokakuuta. Viikon aikana tuodaan esille puhevammaisten ihmisten omaa ääntä tarinoiden, tapahtumien ja videoiden kautta. Teemana on Kohtaa rohkeasti!

Suomessa on noin 65 000 puhevammaista ihmistä, jotka eivät pysty puhumaan tai joiden puhe on hyvin epäselvää. Heidän voi myös olla vaikeaa ymmärtää puhetta. Puhevammalla tarkoitetaan vaikeutta ymmärtää tai tuottaa puhetta niin hyvin kuin arjen vuorovaikutuksen sujumiseksi olisi tarpeen.

Kohtaa rohkeasti -teeman avulla haluamme rohkaista ihmisiä ottamaan käyttöön erilaisia kommunikointikeinoja kuten eleitä, ilmeitä, piirtämistä tai kuvia puhevammaisten ihmisten kanssa. Kommunikointia ei kannata arastella, vaikka yhteistä keinoa ei heti löytyisikään. Lisäksi haluamme rohkaista puhevammaisia ihmisiä ilmaisemaan itseään rohkeasti niillä keinoilla, joita kullakin on käytössään.

Puhevammaisten viikkoa koordinoi Kehitysvammaliiton tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki. Kehitysvammaliitosta on mukana myös Papunet-verkkopalvelu. Yhteistyökumppaneina ovat lukuisat puhevamma-alan järjestöt ja muut toimijat.

Tänä vuonna Puhevammaisten viikolla vietetään myös kansainvälistä Intensive Interaction -viikkoa. Viikon aikana tehdään tunnetuksi voimauttavan vuorovaikutuksen toimintamallia (Intensive Interaction). Voimauttava vuorovaikutus on käytännönläheinen tapa olla vuorovaikutuksessa varhaisten taitojen varassa viestivien ihmisten kanssa.  Toimintatapa tuo vuorovaikutuksen iloa ja elämyksiä vaikeimmin kehitysvammaisille ja autismin kirjon ihmisille.

Helsingissä Puhevammaisten viikko näkyy mm. 4.10. Kampin kauppakeskuksessa, jossa on Suomen Puheterapeuttiliiton 50-vuotisjuhlavuoden yleisötapahtuma. Samana päivänä on Pasilan kirjaston auditoriossa yleisötilaisuus puhevammaisuudesta. Torstaina 6.10. Valteri-koulu Ruskis järjestää kommunikointiradan, jossa puhevammaiset ja vammattomat koululaiset kohtaavat.

Turussa on yleisötilaisuus kauppakeskus Skanssissa 3.10. Kokkolassa tietoa puhevammaisuudesta jaetaan 6.10. Prisman aulassa. Porissa tapahtuu 4.10. Mikkolan Prisman aulassa.

Tarkempaa tietoa Puhevammaisten viikon tapahtumista eri puolilla Suomea: http://www.puhevammaistenviikko.fi/tapahtumat/

Mitä voimauttava vuorovaikutus on? -video

Puhumaton ei ole olematon -video: http://www.puhevammaistenviikko.fi/videot-ja-materiaalit/puhumaton-ei-ole-olematon/

Lisätietoa: Tikoteekin kehittämispäällikkö Eija Roisko, p. 040 590 3801