Monille vammaisten henkilöiden perheille koronakevät on ollut erityisen raskas. Haasteet voivat edelleen kasaantua kesällä, koska monet palvelut eivät ole saatavissa kuten tavallisina kesinä.

Monissa perheissä on jouduttu ottamaan kehitysvammainen läheinen asumisyksiköstä takaisin lapsuudenkotiinsa asumaan koronaepidemian ajaksi. Tähän on joko kehotettu yksiköstä tai sitten perhe on itse halunnut toimia näin välttääkseen tauon tapaamisissa tai estääkseen tartuntaa. Lapsiperheissä on kannettu vastuuta esimerkiksi lapsen etäopetuksesta tai etäkuntoutuksesta. Tälle ajalle ei ole välttämättä saatu tueksi mitään palveluja.

Vanhemmat pelkäävät voimavarojensa loppuvan kesän aikana. He kaipaavat enemmän ulkopuolista apua ja myös tukea palvelujen järjestämiseen, jotta vastuu ei jää yksin vanhempien hartioille.

Perheet ja kehitysvammaiset ihmiset pohtivat, mitä tekemistä he keksivät kesäloman ajaksi, kun leirit, sopeutumisvalmennus ja kaupunkien tarjoama kesälomitus on monelta peruttu tai perheet eivät uskalla viedä lasta hoitoon yksiköihin tai käyttää palveluita koronariskin vuoksi. Henkilökohtainen apukaan ei vielä kaikkialla toimi normaalisti.

Tukea pitää järjestää myös niille, jotka eivät pysty osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan, kun perheessä on riskiryhmiin kuuluva henkilö. Yksilöllisten palveluiden luomisessa kannattaisi hyödyntää myös alan opiskelijoita.

Vammaiset ihmiset eivät saa jäädä kiristyvän kuntatalouden jalkoihin

Perheille suunnatun väliaikaisen taloudellisen tuen tarvetta voi tulla vastaisuudessakin, erityisesti niissä perheissä, joissa nuorella tai aikuisella erityistä tukea tarvitsevalla perheenjäsenillä ei ole syksyllä mahdollisuutta mennä päivätoimintaan tai kouluun. Vanhempi joutuu tällöin jäämään palkkatöistä kotiin hoitamaan häntä.

Palvelujen saaminen ja jatkuminen pitkällä tähtäimellä on aiheellinen huoli kuntatalouden kiristyessä. Vammaiset eivät saa jäädä kiristyvän kuntatalouden jalkoihin.

Kehitysvamma-alan järjestöt Kehitysvammaliitto, Tukiliitto, FDUV, Autismiliitto ja Vammaisperheyhdistys Jaatinen kokoavat ja välittävät valtioneuvostolle viikoittain tietoa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä tilanteesta koronapandemian poikkeusoloissa.

Lisätietoa:

Susanna Hintsala, johtaja, Kehitysvammaliitto, puh. 040 741 6179, susanna.hintsala(at)kvl.fi