Koulutuskalenteri

Tarjoamme monipuolista koulutusta ajankohtaisista aiheista – mm. seminaareja, neuvottelupäiviä ja konsultointia. Kehitysvammaliiton koulutukset ovat edullisempia jäsenillemme.

Liity jäseneksi

Kehitysvammaliiton tapahtumakalenteri jäsenille, kevät 2023 (pdf, 905 kt)

Tällä hetkellä koulutamme enimmäkseen etänä! Etäkoulutukset mahdollistavat osallistumisesi paikasta huolimatta. Koulutuksemme ovat vuorovaikutuksellisia, ja jokaisella osallistujalla on mahdollisuus osallistua keskusteluihin sekä esittää kysymyksiä.

Saat linkin koulutukseen sähköpostitse. Osallistuminen on helppoa ja vaivatonta. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin koulutuksiin, etäyhteyksiin ja osallistumiseen liittyen.

Verkkokursseja ja tilauskoulutusta muille kuin jäsenillemme tarjoaa Kehitysvammaliiton 100-prosenttisesti omistama yritys Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy.

saavuta.fi

Selkokirjaa kirjoittamaan 

Kurssilla perehdytään selkokirjallisuuden erityispiirteisiin ja harjoitellaan kaunokirjallisen selkotekstin kirjoittamista. Kirjoitusharjoituksia ja tekstejä käydään läpi myös yhdessä, ja teksteistä saa palautetta sekä toisilta kurssilaisilta että kouluttajalta. Kurssiin sisältyy välitehtävä.

Ajankohta 7.6.2023 - 14.6.2023
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 246€ (Muut osallistujat 273€)
Paikkakunta Etäkoulutus
Ilmoittautumisaika on päättynyt
Tulevaisuutta luomassa -hankkeen loppuwebinaari

Tervetuloa tutustumaan toimintamalleihin, jotka tukevat vammaisten ja maahanmuuttaneiden ihmisten huomioimista vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä niihin varautumisessa.  Toimintamallien lisäksi kuulemme, mitä hyötyä viranhaltijat, ammattilaiset ja järjestöt kertovat niistä olevan työlleen, jota he tekevät ihmisten auttamiseksi häiriötilanteissa.

Tervetuloa!
Tapahtuma on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille, eikä siihen tarvitse ilmoittautua. 
 

Ajankohta 7.6.2023
Osallistumismaksu Tapahtuma on ilmainen.
Paikkakunta Etätapahtuma (Teams)
Kirjoita selkokieltä -verkkokurssi

Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kirjoitat hyvää selkotekstiä? Omatoimisella verkkokurssilla perehdyt selkokielen periaatteisiin ja selkokirjoittamiseen. Pääpaino on selkokielisissä informaatioteksteissä, esimerkiksi verkko- ja esiteteksteissä.

Kurssin voi aloittaa milloin vain, ja sen voi suorittaa osissa oman aikataulun mukaan. Koulutuksen kesto on noin yksi työpäivä.

Ajankohta 30.6.2023
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 145€ (Muut osallistujat 160€)
Paikkakunta Verkkokurssi
Saavutettavuutta organisaation verkkosivuihin!

Kehitysvammaliiton Papunet tukee jäseniä ja järjestää koulutuskokonaisuuden verkkosivustojen saavutettavuudesta.
Prosessin aikana koulutetaan jäsenorganisaation työntekijöitä, tarkistetaan järjestön verkkosivuston saavutettavuus ja annetaan ehdotuksia sivuston saavutettavuuden kehittämiseksi.

Ajankohta 6.9.2023 - 22.11.2023
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 1500€ (Muut osallistujat 2000€)
Paikkakunta Teams-etäkoulutus
Voimauttavan vuorovaikutuksen syventävä koulutus -verkkokoulutus (2,5 op)
Ajankohta 13.9.2023 - 24.1.2024
Osallistumismaksu 600 € (540 € Kehitysvammaliiton jäsenet)
Paikkakunta webinaari
Vapaat paikat 4 paikkaa vapaana
Kirjoita selkokieltä!

Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kirjoitat hyvää selkotekstiä? Koulutuksessa perehdytään selkokielen periaatteisiin ja selkokirjoittamiseen esimerkkien ja tehtävien avulla.

Ajankohta 14.9.2023
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 187€ (Muut osallistujat 208€)
Paikkakunta Etäkoulutus
Vapaat paikat 17 paikkaa vapaana
Hyvät käytännöt - Parempi elämä - Kansainvälinen kongressi
EAMHID

The congress provides a platform to exchange knowledge and experience in order to improve mental health care and support for people with an intellectual disability throughout Europe.

Ajankohta 21.9.2023 - 23.9.2023
Osallistumismaksu Ennakkoliput nyt myynnissä.
Paikkakunta Helsinki
Onnistunut kohtaaminen kehitysvammatyössä -webinaari (1,5 h)
Ajankohta 21.9.2023
Osallistumismaksu maksuton
Paikkakunta webinaari
Vapaat paikat 38 paikkaa vapaana
Kaikille saavutettavaa opetusta – hyödynnä selkokieltä ja digityövälineitä (3 op)

Koulutus jakautuu kahteen toisiaan tukevaan osuuteen: selkokieli ja digityövälineet. 

Selkokieli osiossa perehdytään kirjoitetun ja puhutun selkokielen perusteisiin sekä selkojulkaisujen ulkoasuun. Osiossa tutustutaan myös selkokielisiin materiaaleihin ja niiden hyödyntämiseen opetuksessa.  

Digityövälineet osiossa tutustutaan Microsoft 0365 -helppokäyttötoimintoihin ja saavutettavuusominaisuuksiin sekä monikanavaisiin palveluihin. Painopisteenä kehittää osallistujien digi- ja ohjaustaitoja erilaisten oppijoiden tarpeet huomioiden ja lisätä tietoutta saavutettavuudesta.  

Osallistujat kokeilevat digityövälineitä ja rakentavat koulutuksen aikana opetuksessa hyödynnettävän digityövälinepakin. 

Ajankohta 26.9.2023 - 29.11.2023
Osallistumismaksu Koulutus on maksuton: Opetushallituksen tukema opetushenkilöstön täydennyskoulutus
Paikkakunta Verkkokoulutus: Teams
Vapaat paikat 18 paikkaa vapaana
DialoQ Talk -kommunikointiohjelman perusteet
Ajankohta 28.9.2023
Osallistumismaksu 187 € (jäsenet) tai 208 € (muut)
Paikkakunta Espoo
Vapaat paikat 15 paikkaa vapaana
Erityisoppija osalliseksi luovin menetelmin (2 op)

Koulutuksessa tutustutaan erityisopetuksessa hyödyllisiin sovelluksiin (iPad) ja kehitetään osallistujien omia digitaitoja. Painopiste on opetuksen uudistamisessa niin, että oppimisesta tulee oppilaita aktivoivampaa luovan ilmaisun keinoin (mm. kuvakerronta, oppijan itsensä tekemät sähköiset tuotokset, e-kirjat, äänitteet, videot yms.).

Koulutuksessa jaetaan hyviä käytänteitä, opetusideoita ja kokemuksia, joissa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ovat aktiivisia toimijoita ja heidän osallisuuttaan vahvistetaan. Koulutus on käytännönläheinen, opetustyöhön läheisesti liittyvä ja sitä kehittävä, etäjaksoilla testataan uusia osallisuutta tukevia sovelluksia ja opetusideoita.

Ajankohta 28.9.2023 - 9.11.2023
Osallistumismaksu Koulutus on maksuton: Opetushallituksen tukema opetushenkilöstön täydennyskoulutus
Paikkakunta Verkkokoulutus: Teams
Vapaat paikat 23 paikkaa vapaana
Voimauttavan vuorovaikutuksen valmentajakoulutus -verkkokoulutus
Ajankohta 4.10.2023 - 6.3.2024
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 594 € (muut osallistujat 660 €)
Paikkakunta verkkokoulutus
Vapaat paikat Ei vapaita paikkoja
Puhu selkokieltä

Miten selkeytät ja yksinkertaistat omaa puhettasi? Kuinka voit tukea selkokieltä tarvitsevan puhekumppanin osallistumista keskusteluun? Koulutuksessa tutustutaan lyhyesti selkokieleen ja selkokielen tarvitsijoihin sekä perehdytään selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeisiin. Koulutuksessa tehdään erilaisia pohdinta- ja puheharjoituksia sekä yhdessä että pikkuryhmissä.

Ajankohta 10.10.2023
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 102€ (Muut osallistujat 114€)
Paikkakunta Etäkoulutus
Vapaat paikat 20 paikkaa vapaana
Selkeää ja yhdenvertaista ohjausta erityisopetuksessa (2 op)

Koulutus antaa tietoa ja kokemuksia hyvän ohjauksen periaatteista ja menetelmistä, joilla voidaan tukea yksilöllistä ohjausta tarvitsevaa oppijaa. Ohjauksen keskiössä on tasavertainen kohtaaminen ja kuuluksi tuleminen nuoren omalla opintopolulla. Koulutus antaa myös tietoa LOVIT-muistisäännöstä ja selkokielen hyödyistä ohjauksen vuorovaikutustilanteissa. 

Verkkokoulutus, 5 koulutuskertaa. Ilmoittaudu nopeasti, osallistujamäärä on rajattu!

Koulutus on suunnattu seuraaville kohderyhmille: Perusopetuksen, nivelvaiheen ja ammatillisen opetuksen erityisopettajat ja opinto-ohjaajat sekä s2-opettajat.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot.

Ajankohta 10.10.2023 - 16.11.2023
Osallistumismaksu Maksuton
Paikkakunta Verkkokoulutus
Vapaat paikat 10 paikkaa vapaana
Suunnittele selkojulkaisu

Millainen kuvitus tukee tekstin ymmärtämistä? Mitkä graafiset ratkaisut helpottavat lukemista? Koulutuksessa syvennytään selkokielisen julkaisun suunnitteluun, taittoon, kuvitukseen ja visuaaliseen saavutettavuuteen käytännön esimerkkien ja harjoitusten avulla.

Ajankohta 11.10.2023
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 85€ (Muut osallistujat 95€)
Paikkakunta Etäkoulutus
Vapaat paikat 20 paikkaa vapaana
Tukiviittomia asumisyksikön ja työtoiminnan arkeen -verkkokoulutus
Ajankohta 25.10.2023
Osallistumismaksu 154 € (jäsenet) tai 170 € (muut)
Paikkakunta webinaari
Vapaat paikat 18 paikkaa vapaana
Kirjoita selkokieltä!

Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kirjoitat hyvää selkotekstiä? Koulutuksessa perehdytään selkokielen periaatteisiin ja selkokirjoittamiseen esimerkkien ja tehtävien avulla.

Ajankohta 8.11.2023
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 187€ (Muut osallistujat 208€)
Paikkakunta Etäkoulutus
Vapaat paikat 20 paikkaa vapaana
Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet -verkkokoulutus (0,5 op)
Ajankohta 16.11.2023
Osallistumismaksu 187 € (jäsenet) tai 208 € (muut)
Paikkakunta
Vapaat paikat 39 paikkaa vapaana
Onnistunut kohtaaminen kehitysvammatyössä -webinaari (1,5 h)
Ajankohta 28.11.2023
Osallistumismaksu maksuton
Paikkakunta webinaari
Vapaat paikat 40 paikkaa vapaana
Selkokielen tekstityöpaja

Etätyöpajassa tehdään paljon kirjoitusharjoituksia sekä syvennetään selkokirjoittamisen taitoa. Ennen työpajaa on hyvä tutustua selkokielen periaatteisiin tai käydä Kirjoita selkokieltä! -koulutus. Työpajaan sisältyy ennakkotehtävä.

Ajankohta 30.11.2023
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 85€ (Muut osallistujat 95€)
Paikkakunta Etäkoulutus
Vapaat paikat 19 paikkaa vapaana