Myös kehitysvammaiset ihmiset haluavat tehdä työtä ja saada siitä palkkaa.

Suomessa on 25 000 työikäistä kehitysvammaista ihmistä. Heistä vain alle 500 on oikeissa töissä. Noin 2000 tekee palkatonta avotyötoimintaa tavallisilla työpaikoilla ja 6000 on työkeskuksissa niin ikään palkattomassa työtoiminnassa.

Työllistymisen esteet löytyvät ennen kaikkea asenteista ja tiedon puutteesta. Kehitysvammaisten ihmisten osaamiseen ei luoteta ja heidän kykynsä eivät ole yleisesti tiedossa, vaikka suurella osalla kehitysvammaisista nuorista on esimerkiksi ammatillinen koulutus. Kehitysvammaliiton arvion mukaan työhön kykeneviä kehitysvammaisia henkilöitä on ainakin 3000.

Kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat työhönvalmentajan tukea työllistymiseen. Läheskään kaikissa kunnissa työhönvalmentajia ei ole, mikä kertoo siitä, ettei kehitysvammaisten ihmisten pääsyä palkkatyöhön pidetä tärkeänä tavoitteena.

Työnantajat puolestaan eivät aina tiedä, millaisiin tehtäviin he voisivat kehitysvammaisia ihmisiä palkata eivätkä tunne olemassa olevia tukimuotoja, kuten työhönvalmentajien tarjoamaa tukea tai palkkatukea.

Ne työnantajat, jotka ovat kehitysvammaisia ihmisiä palkanneet, ovat tyytyväisiä. Keväällä ilmestyneen tutkimuksen mukaan kehitysvammaiset työntekijät ovat työnantajien mielestä sitoutuneita työhönsä ja suoriutuvat työtehtävistään. He vaikuttavat positiivisesti niin työyhteisön ilmapiiriin kuin organisaation imagoon.

Tarvitaan tiedon levittämistä ja luutuneiden asenteiden ja toimintakäytäntöjen ravistelua, jotta myös kehitysvammaisille ihmisille aukeaa mahdollisuus saada palkkatyötä.

Pelkkä työn ilo ei riitä. Kehitysvammaiset ihmiset haluavat saada palkkaa työstään. He haluavat veronmaksajiksi ja yhteiskunnan täysivaltaisiksi ja hyödyllisiksi jäseniksi.

Kehitysvammaliitto SuomiAreenassa

Kehitysvammaliitto on mukana järjestämässä SuomiAreenan keskustelua Kuka kelpaa töihin? maanantaina 11.7. klo 10–11.15 Purje-lavalla Raatihuoneenpuistossa Porissa yhteistyössä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja SOSTElaisten järjestöjen kanssa.

Kehitysvammaliitto on SuomiAreenassa myös Kansalaistorilla SOSTEn teltassa maanantaina 11.7. klo 13-17 ja tiistaina 12.7. klo 10-17.

Ystävyyden kahvila

Kehitysvammaisten ihmisten osaamiseen ja kykyihin voi tutustua myös Ystävyyden kahvilassa Porin torilla maanantaista perjantaihin 11.-15.7. Kehitysvammaliitto, Ravimäkiyhdistys, Sataedu, Satakunnan sairaanhoitopiirin kehitysvammapalvelut ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko järjestävät yhteistyössä kehitysvammaisten porilaisten kanssa pop up -kahvilan, jossa kehitysvammaiset ihmiset toimivat tarjoilijoina ja sisäänheittäjinä.

Ystävyyden kahvila on ketju, johon kuuluu neljä kahvilaa eri puolilla Suomea. Ketjun on perustanut haminalainen Ravimäkiyhdistys yhdessä Kehitysvammaliiton kanssa. Kahvilat toimivat pop up -periaatteella. Niissä tärkeintä on ystävällinen palvelu ja hyvä kahvi.

Lisätietoa työllisyysasioista: vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, p. 040 583 0551
viestintäpäällikkö Anneli Puhakka, p. 0400 906 061
Ystävyyden kahvilasta: kouluttaja Niina Sillanpää, p. 040 775 1411

Linkki työnantajatutkimukseen (pdf)

 

Kuva: Katja Maria Nyman