Selkokielen neuvottelukunnan esiraati on valinnut kolme ehdokasta, joista yhdenvertaisuusvaltuutettu päättää Vuoden selväsanainen -palkinnon voittajan. Ehdokkaat ovat kokemusasiantuntija Sami Virta, tiedekeskus Heureka sekä Helsingin yliopiston Klaara-verkosto. Voittaja julkistetaan Selkokielestä kansalaistaito -seminaarissa Lauttasaaren kartanossa 7.11.2019.

Kokemusasiantuntija Sami Virta

Sami Virta on kehitysvammainen kokemusasiantuntija, joka on tehnyt merkittävää vaikuttamistyötä selkokielen edistämiseksi jo useiden vuosien ajan. Sami Virta on mm. kouluttanut vanhus- ja vammaistyön lukutukia ja terveysalan opiskelijoita selkokielen osaajiksi. Koulutuksissa hän kertoo, mihin hän itse tarvitsee selkokieltä.

Esiraadin mukaan Virran kokemukset on helppo yleistää koskemaan myös muita selkokielen tarvitsijoita. Virran puheenvuoron kautta selkokielen merkitys yhdenvertaisuuden edistäjänä avautuu kuulijoille aivan uudella tavalla. Virran ehdokkuutta puoltaa myös se, että selkokielen kohderyhmän edustajaa ei ole aiemmin palkittu.

Tiedekeskus Heureka

Heureka on käyttänyt jo useissa näyttelyissään selkokielisiä tekstejä. Heureka käyttää selkokieltä tasavertaisena kielenä muiden kielten kanssa. Heureka teki saavutettavuuskartoituksen, joka toi myös selkokielen tarpeen esiin. Selkokielen käyttö alkoi henkilökunnan omasta aloitteesta.

Selkokieltä on käytetty näyttelyissä Jättimäiset dinosaurukset, Kiertotalous (tulossa) ja Aivot narikassa. Dinosaurus-näyttelyn käyttäjäkyselyssä 80 % vastaajista kertoi, että oli huomannut selkokieliset tekstit. 20 % vastasi, että selkokielestä oli hyötyä.

Esiraadin mielestä Heurekan ehdokkuutta puoltaa myös se, että tiedekeskus on päättänyt jatkaa selkokielen käyttöä näyttelyissään myös jatkossa.

Helsingin yliopisto, Klaara-verkosto

Klaara on selkokielen tutkimuksen verkosto, jonka kotipaikka on Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. Verkoston tehtävänä on edistää selkokielen tutkimusta ja tutkijoiden yhteistyötä sekä Suomessa että ulkomailla.

Klaara-verkosto järjesti viime talvena Koneen säätiön rahoituksella työpajoja, joissa etsittiin uusia selkokielen tutkimuskohteita. Verkosto järjesti myös ensimmäisen selkokielen tutkimuksen kansainvälisen Klaara-konferenssin syyskuussa 2019. Kansainväliseen konferenssiin Helsingissä osallistui yli 80 tutkijaa 12 maasta.

Klaara-verkosto on uusi avaus selkokielen tutkimuksessa. Esiraadin mielestä Klaara-verkoston ehdokkuutta puoltaa tarve vahvistaa selkokieltä koskevan tutkitun tiedon asemaa.

Esiraati sai pohdittavakseen kaikkiaan 18 ehdotusta, joista valittiin kolme parasta. Valinta oli vaikea, sillä monet ehdokkaat olivat erinomaisia. Esiraati päätti palkintoehdokkaiden lisäksi nostaa esille myös seuraavat tahot kannustavina esimerkkeinä selkokielen edistämisestä:

  • Sanomalehti Karjalaisen uudet selkojutut
  • Helsinginseutu.fi, selkokielinen verkkopalvelu
  • Ylen selkokielinen vaalikeskustelu televisiossa
  • Ylen selkokielinen Asioilla-sarja

Vuoden selväsanainen -palkinto

Vuoden selväsanainen on tunnustuspalkinto, jonka Selkokielen neuvottelukunta myöntää joka toinen vuosi. Palkinto myönnetään taholle, joka on edistänyt julkaisuillaan, ohjelmillaan tai muulla toiminnallaan selkokielistä tai helposti ymmärrettävää tiedotusta tai kulttuuria ja näin parantanut erityisryhmien mahdollisuutta osallistua täysvaltaisesti yhteiskunnan ja yhteisöjen toimintaan.

Selkokielen neuvottelukunta on myöntänyt palkinnon vuodesta 1996 tahoille, jotka ovat edistäneet viestintää erityisryhmille. Vuodesta 2016 alkaen käytäntö uudistui siten, että neuvottelukunta myöntää palkinnon joka toinen vuosi selkokielen edistäjille ja Kotimaisten kielten keskus joka toinen vuosi hyvän virkakielen edistäjille.

Aiemmat Vuoden selväsanainen -palkinnon saajat:

2017 Suomen evankelis-luterilainen kirkko

2016 Työpari Lea Ansamaa ja sosiaalityöntekijä Sini Sivonen Oulun kaupungista (Kotus, virkakieli)

2015 Satakunnan sairaanhoitopiiri

2013 Leija-lehti ja päätoimittaja Jaana Teräväinen

2012 Oikeusministeriön vaalitiedotus

2010 Kelan tiedotus

2008 tuottaja Pertti Seppä / Yleisradion Selkouutiset

2006 kirjailija Kari Vaijärvi

2004 palkintoa ei jaettu

2002 Yleisradion lasten uutiset: Uutisjuttu

2000 Valtion taidemuseon saavutettavuushanke

1998 X-tra (ruotsinkielinen nuorten tv-ohjelma)

1996 käsikirjoittaja Elina Halttunen

Selkokeskus on valtakunnallinen selkokielen asiantuntijakeskus, jonka tavoitteena on edistää selkokielistä tiedotusta, tiedonvälitystä ja kulttuuria Suomessa. Selkokeskus on osa Kehitysvammaliittoa.

Selkokielen neuvottelukunta ohjaa selkokieleen liittyvää toimintaa. Neuvottelukuntaan on nimennyt edustajansa 52 eri tahoa.

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa ja ymmärrettävämpää kieltä, joka suunnataan erityisryhmille, esimerkiksi eri vammaisryhmille, maahanmuuttajille ja iäkkäille henkilöille. Selkokeskuksen arvion mukaan selkokielestä hyötyy useampi kuin joka kymmenes suomalainen.

Selkokielen periaatteita voi käyttää hyväksi myös viestinnässä, jolla tavoitellaan suurta yleisöä.

Lisätietoja:

Selkokeskuksen kehittämispäällikkö Leealaura Leskelä, p. (09) 3480 9241, leealaura.leskela(at)kvl.fi