Kulttuuria kaikille -palvelu uudisti verkkosivunsa

Selkokielisen osion helppokäyttöisyys on arvioitu Kehitysvammaliiton Papunet-verkkopalveluyksikössä.

Kulttuuria kaikille -sivustolla on entistä enemmän tietoa ja työkaluja alan työntekijöille liittyen kulttuuripalveluiden saavutettavuuden ja monikulttuurisuuden edistämiseen.

Palvelu tarjoaa yleistä tietoa kulttuuritoiminnan saavutettavuuden kehittämisestä. Lisäksi sivustolla on eri kulttuurialojen toimijoille räätälöityjä ohjeita, esimerkiksi tarkistuslistoja ja oppaita.

Kokonaan uusi osio koskee kulttuuritoiminnan moninaisuuden edistämistä. Uutta on myös kooste kulttuuritoimijoiden monikulttuurisuus- ja saavutettavuustyöhön tarkoitetuista avustuksista.

Kulttuuria kaikille pyrkii edistämään saavutettavaa verkkoviestintää. Eniten tietoa on suomeksi, mutta sivustoon voi tutustua myös selkokielellä, suomalaisella viittomakielellä sekä ruotsiksi ja englanniksi.

Sivustolle on teetetty W3C Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0 -perusteinen saavutettavuusarviointi Näkövammaisten Keskusliiton kautta.

Kulttuuria kaikille (www.kulttuuriakaikille.info)