Kulttuurin rahoituksella edistettävä yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta

Kehitysvammaliitto, Kettuki ja Kaarisilta kannattavat ajatusta, että eniten julkista tukea saavien taide- ja kulttuuritoimijoiden tulee käyttää tietty prosenttiosuus saamastaan julkisesta tuesta saavutettavuuden edistämiseen. Ehdotus sisältyy kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tekemään selvitykseen vammaisyhteisöjen kulttuuritoiminnan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen myönnettyjen valtionavustusten vaikuttavuudesta.

Järjestöt korostavat, että vammaiset ihmiset tulee nähdä yhteisen kulttuurin tuottajina, ei vain kohteena. Vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaa on järkevää tukea omana kokonaisuutenaan tässä yhteiskunnallisessa vaiheessa, jossa vammaiset henkilöt eivät ole vielä yhdenvertaisessa asemassa.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tekemä selvitys Yhdenvertainen kulttuuri! julkaistiin 9.3.2017 ja siitä käy ilmi, että saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta ei huomioida tarpeeksi hyvin kulttuuripolitiikan rahoituksessa ja sen toimeenpanossa.

Kehitysvammaliiton, Kettukin ja Kaarisillan kannanotto kokonaisuudessaan