Selkokeskus on saanut Suomen Kulttuurirahastolta 100 000 euron apurahan Iloa selkokirjasta -hankkeeseen. Kaksivuotisessa hankkeessa tuotetaan uusia selkokielisiä kirjoja aikuisille lukijoille, joille yleiskielinen kirjallisuus on liian vaikeaa.

”Apurahalla on todella suuri merkitys selkokirjojen julkaisemiselle Suomessa”, sanoo kehittämispäällikkö Leealaura Leskelä Selkokeskuksesta.

Apuraha jaetaan edelleen kirjailijoille kirjoittamistyöhön. Apurahan turvin selkokirjojen tekijöiksi haetaan lisää hyviä ammattikirjailijoita. Apurahalla tuetaan myös selkokirjojen kustantamista.

”Selkokirjojen kustantajia on hyvin pieni joukko, ja määrä on viime vuosina supistunut entisestään”, Leealaura Leskelä toteaa.

Selkokielisiä kauno- ja tietokirjoja tuotetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuen turvin. Vuosittain ilmestyy noin 10–15 uutta nimikettä.

”Kulttuurirahaston apuraha jopa kaksinkertaistaa vuosittain julkaistavien selkokirjojen määrän. Apuraha antaa myös mahdollisuuden monipuolistaa selkokirjojen aihepiirejä ja paikata selkokirjallisuuden aukkoja. Apurahan turvin on mahdollista mukauttaa nykykirjailijoiden teoksia ja mahdollisesti jokin suomalaisen kirjallisuuden klassikkoteos”, Leealaura Leskelä sanoo.

Selkokirjat madaltavat lukemisen kynnystä henkilöillä, joilla on eri syistä vaikeuksia lukea yleiskielistä tekstiä. Lukemisvaikeudet voivat johtua esimerkiksi vammasta tai sairaudesta sekä ikääntymisen mukanaan tuomista ongelmista. Eräs selkokirjojen tärkeä kohderyhmä ovat suomen kieltä opettelevat maahanmuuttajat.

Selkokeskus toimii Kehitysvammaliitossa.

Lisätietoa:
kehittämispäällikkö Leealaura Leskelä
Selkokeskus / Kehitysvammaliitto
p. 040 717 1971