Kuntien tehtävien karsiminen vaarantaa kehitysvammaisten ihmisten asumisen ja palvelut

Kehitysvammaliitto on huolissaan hallituksen suunnittelemista toimenpiteistä, joilla karsitaan kuntien velvollisuuksia ja puretaan normeja.

Asuminen

Erityisryhmien asumispalvelujen suunnittelun, toteuttamisen ja valvonnan höllentäminen vaarantaa kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuudet laadukkaaseen asumiseen. Riskinä on, että aletaan uudestaan rakentaa entistä suurempia yksiköitä, uuslaitoksia ja asuntokeskittymiä ja että pienennetään asuntojen henkilökohtaisia tiloja.

Kehitysvammaliitto muistuttaa, että YK:n vammaissopimus velvoittaa tarjoamaan yksilöllistä asumista vammaisille henkilöille. Kehitysvammaisilla ihmisillä on oikeus omaan asuntoon ja asumiseen tavallisella asuinalueella.

Vammaislainsäädäntö

Positiivista on, että hallitus aikoo jatkaa vammaislakien yhteensovittamista. Kehitysvammaliitto ei kuitenkaan hyväksy erityispalvelujen, kuten kuljetuspalvelujen, muuttumista maksullisiksi.

Oikeus liikkua on keskeinen mielekkään elämän perusedellytys. On kohtuutonta, että asiakkaat joutuvat siirtymään toimeentulotuen piiriin, kun toimeentulo ei riitä kattamaan asiakasmaksuja.

Henkilöstön kelpoisuus ja henkilöstörakenteen joustavoittaminen

Henkilöstön kelpoisuusehtojen joustavoittaminen ja työnjaon määrittely ammattiryhmien kesken edellyttävät lisäselvityksiä.

Juuri uudistettu sosiaalihuoltolaki antaa erinomaisen lähtökohdan asiakkaiden tarpeista lähtevälle työskentelylle. Lain toimeenpano edellyttää riittävästi sosiaalityöntekijöitä.

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, puh. (09) 3480 9214