”Kyllä tästä hyvä tulloo!” Arviointi- ja kehittämistyötä Alli-valmennusohjelmissa -raportti ilmestynyt

Marika Ahlstén: ”Kyllä tästä hyvä tulloo!” Arviointi- ja kehittämistyötä Alli-valmennusohjelmissa -teoksessa kuvataan Kehitysvammaliitossa kehitettyjen ja kehitysvamma-alan palveluntuottajille tarkoitettujen valmennuskokonaisuuksien, Alli-valmennusohjelmien (Arviointikierroksen ja Kehittämiskierroksen) toteutusta ja tuloksia asumispalvelu- sekä työ- ja päivätoimintayksiköiden arviointi- ja kehittämistyössä vuosina 2006–2008.

Arviointikierros on asumis-, työtoiminta- tai päivätoimintapalveluja tuottaville palveluyksiköille tarkoitettu ohjattu palvelujen laadun itsearviointiprosessi, jossa palveluyksikön työntekijät arvioivat palvelunkäyttäjien tarpeisiin, toiveisiin ja elämänlaatuun peilaten palveluyksikön toiminnan ja tulosten laatua.

Kehittämiskierros on ohjattu palvelujen kehittämisen prosessi. Kehittämiskierroksen tavoitteena on, että työskentelyyn osallistuvassa organisaatiossa opitaan tekemään hankesuunnitelma kehittämishankkeen toteutusta varten, opitaan toteuttamaan kehittämishanke, opitaan seuraamaan ja arvioimaan omaa kehittämishanketta sekä saadaan kehittämistyöllä aikaan haluttuja muutoksia kehitettävässä asiassa.

Julkaisun pyrkimyksenä on nostaa esiin asioita ja huomioita, jotka voivat hyödyttää kehitysvamma-alan organisaatioita laatutyön ja kehittämishankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Aineistona on hyödynnetty Alli-valmennusohjelmiin osallistuneiden palveluyksiköiden tuottamia työskentelyraportteja ja muita kirjallisia tuotoksia sekä muistiinpanoja palveluyksiköiden parissa toteutetusta puhelinkonsultoinnista.

Ahlstén, Marika: ”Kyllä tästä hyvä tulloo!” Arviointi- ja kehittämistyötä Alli-valmennusohjelmissa. Kehitysvammaliiton selvityksiä 8 (pdf, 1,4 Mt)