Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta on julkaissut laatukriteerit kehitysvammaisten ihmisten palveluille.

Lähtökohtana on, että palveluiden tulee vastata kunkin henkilön yksilöllisiin tarpeisiin. Tavoitteena on, että järjestetty tuki ja palvelut mahdollistavat vammaiselle henkilölle hänen toiveitaan ja tarpeitaan vastaavan oman näköisen elämän.

Kehitysvammaisen henkilön saamat palvelut ovat laadukkaita, jos ne ovat yksilöllisiä, tarjoavat hänelle mahdollisuuden päättää omista asioistaan ja saada siihen tukea, turvaavat kunnioittavan kohtelun sekä ihmisoikeuksien toteutumisen ja mahdollisuuden olla mukana lähiyhteisön ja yhteiskunnan toiminnassa.

Yksilöllisen tuen laatukriteereiden tarkoitus on tukea kehitysvammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista ja yksilöllisen asumisen mahdollistamista. Yksilöllinen asuminen lisääntyy, kun laitoksia puretaan käynnissä olevan KEHAS-ohjelman mukaisesti. Laatukriteerit antavat kunnille välineitä konkretisoida sitä, mitä on laatu kehitysvammaisten ihmisten palveluissa. Neuvottelukunta toivoo tämän edistävän uusia, yksilöllisen tuen muotoja, joiden avulla kehitysvammaiset henkilöt saavat entistä paremmin mahdollisuuksia itsenäiseen, tuettuun asumiseen ja osallisuuteen kuntalaisina.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta on jo aiemmin tehnyt laatukriteerit asuntojen rakentamiseen. Mm. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ottanut rakentamisen laatukriteerit käyttöön tehdessään rahoituspäätöksiä uusista kehitysvammaisille henkilöille suunnatuista asunnoista. Nyt laatukriteerit tehtiin myös asumiseen liittyviä palveluita varten.

Yksilöllisen tuen laatukriteerit julkistetaan THL:n järjestämässä Asumisen uusi reformi -seminaarissa tiistaina 25.10.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta on kehitysvamma-alan järjestöjen ja julkisten toimijoiden epävirallinen yhteistyöverkosto. Neuvottelukunta edistää YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa ja tekee työtä asumiseen liittyvien palveluiden laadukkaan järjestämisen puolesta. Itsemääräämisoikeus, täysi osallisuus ja valinnan mahdollisuudet kuuluvat myös kehitysvammaisille ihmisille.

Lisätietoa

  • kehittämispäällikkö Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto, p. 040 741 6179
  • kehittämispäällikkö Kirsi Konola, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, p. 0207 713 558
  • vaikuttamistoiminnan päällikkö Jutta Keski-Korhonen, Kehitysvammaisten Tukiliitto, p. 0207 718 205

Laatukriteerit kokonaisuudessaan (www.kvank.fi)