laitoksissa asuvien lasten ja aikuisten määrät

Vammaisten lasten laitospaikkoja ei ole saatu vähenemään hallituksen periaatepäätöksien (2010; 2012) mukaisesti. Kehitysvammalaitoksissa asuu edelleen sama määrä lapsia kuin Kehas-asumisohjelman alussa, vaikka Kehas-ohjelman tavoitteena on lakkauttaa pysyvä laitosasuminen.

Syitä siihen, miksi lapsia edelleen asuu laitoksissa, on monia. Lasten ja perheiden tuen tarpeet ovat laaja-alaisia. Esimerkiksi työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen vaikeudet, eroperheiden määrän kasvu ja lapsen vammaisuuteen yhdistyvä psyykkinen oireilu johtavat siihen, etteivät perheet selviydy vammaisen lapsen kanssa kotona.

Laitosasuminen vie vammaiselta lapselta mahdollisuuden tavalliseen lapsuuteen.

Kehitysvammaliiton mielestä ratkaisu olisi lisätä merkittävästi kotiin vietäviä palveluja ja tukitoimia perheiden jaksamisen tukemiseksi. Tukitoimet pitää räätälöidä yksilöllisesti kunkin perheen tarpeiden mukaan.

Tutkimusten mukaan vammaisten lasten perheet kaipaavat erityisesti apua kodinhoitoon, jotta heille jää aikaa vammaiselle lapselleen ja perheelleen. Tarvitaan myös joustavia ratkaisuja, jotka mahdollistavat osallistumisen työelämään niin, ettei ainoaksi vaihtoehdoiksi jää laitos tai se, että toinen vanhemmista jää kokonaan kotiin hoitamaan vammaista lasta.

Tällä hetkellä palveluiden pirstaleisuus, koordinaation puute sekä palvelujen ja asiakkaan tarpeen kohtaamattomuus vähentävät erityisesti niiden vammaislapsiperheiden elämänlaatua, jotka tarvitsevat runsaasti palveluita.

Valinnanvapauslain yhteydessä tulisi kehittää kotiin saatavia yksilöllisiä palveluja, palvelujen koordinointia sekä kehittää omatyöntekijämalli. Muuten riskinä on, että runsaasti apua tarvitsevat vammaisten lasten perheet jäävät väliinputoajiksi palvelurakennemuutoksessa, kuten on nähtävissä esimerkiksi Ruotsissa.

Kehitysvammalaitoksissa asui vuoden 2016 lopussa 920 henkilöä, joista 191 oli lapsia. Vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 1934 asukasta, joista 190 lapsia (lähde: Sotkanet 2016).

3.12. vietetään kansainvälistä vammaisten päivää.

Lisätietoa:
Toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto, p. 040 837 8340
Kansalaisuusyksikön johtaja Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto, p. 040 741 6179