Lausunnot uudistettavasta sosiaalihuoltolaista ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaista

Kehitysvammaliitto on antanut lausunnot uudistettavasta sosiaalihuoltolaista (pdf, 409 kt) sekä sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaista (pdf, 203 kt).

Sosiaalihuoltolakia koskevassa lausunnossaan Kehitysvammaliitto muun muassa esittää, että lakiin lisätään pykälä asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia edistävistä menettelyistä, kuten henkilökohtaisesta budjetoinnista. Lisäksi liitto korostaa kotiin annettavien palvelujen ensisijaisuutta asumispalvelujen toteutuksessa ja ehdottaa, että sosiaalihuoltolaissa luodaan säädösperusta päätöksenteossa tukemiselle.

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalakia koskevassa lausunnossaan Kehitysvammaliitto muun muassa korostaa, että palvelutarpeen arviointia ja asiakassuunnitelmaa koskevien asiakasasiakirjojen tulee olla asiakkaan kannalta ymmärrettäviä ja saavutettavia.