Lausunnot Valas-laista ja hankintalaista

Kehitysvammaliitto antoi 18.6.2015 sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon vammaislainsäädännön uudistamisesta (nk. Valas) sekä työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon hankintalain kokonaisuudistuksesta.

Valas-lausunnossa korostamme muun muassa lain jatkovalmistelun tärkeyttä sekä sitä, että tulevan lain tulee

  • sisällyttää myös kaikista vaikeimmin kehitysvammaiset ja autismin kirjon henkilöt henkilökohtaisen avun piiriin
  • taata vammaisille henkilöille maksuttomat kuljetuspalvelut
  • varmistaa vammaispalvelujen integraatio terveydenhuollon kanssa erityisesti psykososiaalisen kuntoutuksen sekä kommunikaatio-ohjauksen ja -opetuksen osalta
  • varmistaa tuensaanti päätöksentekoon itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi sekä
  • mahdollistaa henkilökohtaisen budjetoinnin hyödyntäminen yhtenä palvelujen järjestämisen tapana palvelun käyttäjien valinnanvapauden lisäämiseksi.

Hankintalakilausunnossa tuomme esiin muun muassa hankintamenettelyjen huonoa soveltuvuutta vammaispalveluiden hankintoihin, laadun merkitystä palvelujen hankinnassa sekä henkilökohtaisen budjetoinnin mallia, jossa asiakkaat voisivat itse valita vapaasti palveluntuottajansa kunnan heille määrittämän henkilökohtaisen palvelubudjetin raameissa.

Lausunnot kokonaisuudessaan: