Kehitysvammaliitto oli 19.11.2015 kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa koskien hallituksen esitystä 93/2015. Esitys käsittelee mm. työtoimintaan osallistuville henkilöille järjestettävää tapaturma- ja ammattitautiturvaa.

Hallituksen esityksessä myönteistä on se, että sillä pyritään yhdenmukaistamaan työtoimintaan osallistuvien henkilöiden lakisääteinen vakuutusturva, joka on erityishuoltolain mukaisessa työtoiminnassa ollut varsin epäselvä.

Lisäksi myönteistä on se, että esitys selkeyttää velvoitetta soveltaa erityishuoltolain nojalla järjestettävässä työtoiminnassa työturvallisuudesta annettuja säännöksiä ja siten myös työterveyshuoltolakia.

Sen sijaan hallituksen esityksessä ei riittävällä tarkkuudella huomioida niitä sosiaalihuoltolain ja erityishuoltolain perusteella järjestettäviä palveluja, joissa myös suoritetaan työtehtäviä (työllistymistä tukeva toiminta, työhönvalmennus, osittain myös päivätoiminta).

Erilaista työn tekemistä sisältäviin palveluihin osallistuvien henkilöiden yhdenmukainen ja riittävä tapaturma- ja ammattitautiturva on varmistettava siitä riippumatta, mitä termejä työn tekemisestä eri säännöksissä käytetään.

Kehitysvammaliiton lausunto hallituksen esityksestä 93/2015 (tapaturma- ja ammattitautiturva työtoiminnassa) (pdf, 365 kt)