Lausunto hallituksen esityksestä perhehoitolaiksi

Kehitysvammaliitto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä perhehoitolaiksi.

6.10.2014 antamassaan lausunnossa Kehitysvammaliitto mm. esittää, että lain tarkoituspykälässä määritellään perhehoito kattavammin ja sisällöt määritellään lähtien perhehoidon kohderyhmästä. Lasten, nuorten ja iäkkäiden kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla perhehoidon tarkoitus ja sisällöt eivät ole samanlaisia.

Määriteltäessä perhehoidon tarkoitus ja tavoite erikseen perhehoidon eri ryhmille tulee myös huomioida, että tavoitteet ja tarkoitus määritellään perhehoidon sisällöstä käsin. Kehitysvammaisten lasten ja nuorten kohdalla korostuvat kasvun ja kehityksen tukeminen, mahdollisuus kiintymyssuhteeseen ja toimimiseen perheen jäsenenä. Iäkkäiden kehitysvammaisten kohdalla korostuvat psyykkinen turvallisuus, toimintakyvyn ylläpitäminen ja osallisuus.

Kehitysvammaliiton lausunto hallituksen esityksestä perhehoitolaiksi (pdf, 71 kt)