Kehitysvammaliitto antoi 28.1.2016 sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon itsehallintoaluejaon perusteista ja sote-uudistuksen askelmerkeistä.

Nostimme esiin mm. seuraavia näkökulmia:

  • vammaispalvelujen ja erityishuollon erityisosaamisen jakautuminen tasaisesti eri alueille – tässä tarvittavat rakenteet, kuten kehitysvammapalvelujen neuvottelukunnat
  • itsehallintoalueiden välinen, erityishuollon palvelujen järjestämistä koskeva yhteistyö
  • vammaisuuteen liittyvän moniammatillisen osaamisen kehittäminen yleispalveluissa
  • erityistä osaamista vaativissa kysymyksissä konsultoivat ja tarvittavaa osaamista asiakkaiden lähiyhteisöön tuovat osaamis- ja tukikeskukset
  • valinnanvapauden toteutuminen myös sosiaalihuollossa ja erityispalveluina toteutettavissa vammaispalveluissa – henkilökohtainen budjetointi ja tuettu päätöksenteko valinnanvapauden toteutumisen edellytyksinä
  • vammaisten henkilöiden, kokemusasiantuntijoiden ja vertaisten osallisuus palvelujen suunnittelussa, arvioinnissa ja seurannassa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Itsehallintoaluejaon perusteet ja sote-uudistuksen askelmerkit (28.1.2016) (pdf, 56 kt)