Selkokeskuksen uudeksi johtajaksi on valittu FM Leealaura Leskelä. Hän on toiminut vuodesta 2001 suunnittelijana Selkokeskuksessa. Hän on taustaltaan myös S2-opettaja eli opettanut suomea vieraana kielenä. Hän tekee jatkotutkimusta selkokielisestä vuorovaikutuksesta.

Leealaura Leskelä siirtyy Selkokeskuksen johtajaksi 1.4.2013. Nykyinen johtaja Hannu Virtanen ryhtyy projektipäälliköksi Selkokieli arjen tukena -hankkeeseen, jossa selvitetään, kuinka selkokieli voidaan tuoda mukaan uuteen teknologiaan ja esimerkiksi liikkuvaan kuvaan.

Selkokeskus julkaisee Selkosanomat-lehteä, toimittaa selkokielisiä internetsivuja, edistää selkokirjallisuuden julkaisua, tuottaa selkokieleen liittyviä palveluja sekä tiedottaa selkokielellä ja selkokielestä. Selkokeskus on osa Kehitysvammaliiton toimintaa.

Selkokeskus (www.selkokeskus.fi)