Suomessa syntyy vuosittain 600-3000 lasta, joilla on jonkinasteinen alkoholivaurio. Vaikeimmin vammautuneet lapset ovat kehitysvammaisia. Alkoholi on kaikkein merkittävin sikiön kehitystä uhkaava tekijä, johon odottava äiti voi itse vaikuttaa. Kaikista päihteistä juuri alkoholi aiheuttaa eniten sikiövaurioita.

Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on yksi merkittävimmistä kehitysvammaisuuden aiheuttajista länsimaissa. Se on myös ainoa, jonka aiheuttama haitta olisi täysin estettävissä. Siihen riittää odottavan äidin täysraittius raskausaikana.

Äidin raskaudenaikaisen alkoholinkäytön aiheuttamien vaurioiden kirjosta käytetään lyhennettä FASD. Oireyhtymä tunnetaan huonosti eikä palvelujärjestelmämme vastaa FASD-lasten ja -nuorten moninaisiin tuen tarpeisiin ja ongelmiin.

Kehitysvammaliitto kerää varoja FASD-nuorten vertaisryhmätoimintaan ja kampanjoi FASDia koskevan tiedon lisäämiseksi.

Lue lisää ja lahjoita