Kehitysvammaliiton liittovaltuusto nimitti Marianna Ohtosen Kehitysvammaliiton toiminnanjohtajaksi kokouksessaan 27.5.2014. Marianna Ohtonen on hoitanut tointa määräaikaisena jo 18.6.2013 lähtien. Hän on työskennellyt Kehitysvammaliitossa vuodesta 1996 ja toiminut viimeksi Papunet-verkkopalveluyksikön johtajana.

Marianna Ohtonen korosti kokouksessa pitämässään puheessa yhteistyötä ja vuoropuhelua liiton jäsenten, luottamushenkilöstön, liiton toimihenkilöiden sekä kehitys- ja puhevammaisten ihmisten kanssa.

”Sosiaali- ja terveydenhuollon kenttä on isossa muutoksessa sote-uudistuksen ja monien lakien uudistamisen vuoksi. Muutoksessa myös kehitys- ja puhevammaisten ihmisten elämään kuuluvat asiat tulevat muuttumaan tavalla, josta meillä ei ole vielä tarkkaa tietoa. Palveluympäristön muutokset koskevat myös työntekijöitä, palvelun tuottajia ja järjestökenttää”, Marianna Ohtonen totesi.

”Kehitysvammaliitto haluaa olla aktiivisesti mukana vaikuttamassa kehitys- ja puhevammaisten ihmisten hyvän elämän puolesta. Sote-alueilla tulee turvata puhe- ja kehitysvammaisille ihmisille riittävät ja tarpeen mukaiset perus- ja erityispalvelut.  Sote-alueille on myös muodostettava nykyisiä vammaisalan osaamisresursseja hyödyntävät vammaisten ihmisten elämää tukevat verkostot”, Marianna Ohtonen sanoi.

”Tätä tehtävää toteuttamaan tarvitsemme osaavan ja sitoutuneen henkilöstön, hyvät verkostot ja aktiivisen jäsenistön. Tämä voimavara meillä on olemassa”, Marianna Ohtonen totesi.