Vammaiset ihmiset kansalaisina -teos käsittelee vammaisten ihmisten ihmisoikeuksia, kansalaisuutta, yhteiskunnallista asemaa, kohtaamisia palvelujärjestelmässä sekä elämänkulkua ja toimijuutta. Millaisilla ehdoilla vammaisten ihmisten kansalaisuus rakentuu ja rakennetaan 2020-luvun Suomessa? Teoksen tavoitteena on avata keskustelua kansalaisuuden ja vammaisuuden suhteesta.

”Kansalaisuuden ja vammaisuuden suhde on erityisen ajankohtainen kohdennettaessa palveluita asiakkaan arjen ehdoilla, vahvistettaessa ihmisoikeuksia käytännössä ja tuettaessa osallisuutta palveluilla”, teoksen toimittajat sanovat. Yksi toimittajista on Kehitysvammaliiton tutkimuspäällikkö Antti Teittinen.

”Vammaisten ihmisten kansalaisuuden ehdot ja rajat näyttäytyvät edelleen tiukkoina ja eriarvoistavina.”

Vammaisten ihmisten oikeudet ja asema kansalaisina ovat tulleet ajankohtaisiksi myös koronapandemian aikana. Vammaisten ihmisten kansalaisuus kiinnittyy paitsi poikkeusolojen niin myös tavanomaisen elämän kysymyksiin.

Teoksessa tehdään näkyväksi vammaisten ihmisten muuttuvaa kansalaisuutta sekä analysoidaan kansalaisuudelle käytännössä asettuvia ehtoja, esteitä ja edellytyksiä. Vammaisten ihmisten kansalaisuutta tarkastellaan erilaisista näkökulmista, kuten oikeudellisena, työvoimapoliittisena sekä taloudellisena ja palveluiden saatavuuteen liittyvänä kysymyksenä.

”Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kitkemiseksi on ensiarvoisen tärkeää tuottaa tietoa niiden kansalaisten tilanteista, jotka ovat vaarassa tulla suljetuiksi kansalaisuuden mahdollisuuksien, oikeuksien ja osallisuuden ulkopuolelle”.

Antti Teittinen, Mari Kivistö, Merja Tarvainen & Sanna Hautala (toim.): Vammaiset ihmiset kansalaisina
323 s., Vastapaino 2021

Toimittajien yhteystiedot:
Antti Teittinen: antti.teittinen(at)kvl.fi
Mari Kivistö: mari.kivisto(at)ulapland.fi
Merja Tarvainen: merja.tarvainen(at)uef.fi
Sanna Hautala: sanna.hautala(at)ulapland.fi

Arvostelukappaleet:
mikko.jamsen(at)vastapaino.fi, 050 406 3906

Teos Vastapainon kirjakaupassa