Hallitusohjelmassa asetettu tavoite vähentää kuntien tehtäviä ja velvoitteita ei saa vaarantaa vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhteensovittamista tulevaksi vammaislaiksi. Lakien yhteensovittaminen tukee kehitys- ja puhevammaisen itsemääräämisoikeuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Kehitysvammaliiton tavoitteena on lainsäädäntöuudistus, joka sisällyttää myös kaikista vaikeimmin kehitysvammaiset ja autismin kirjon henkilöt henkilökohtaisen avun piiriin, takaa vammaisille henkilöille maksuttomat kuljetuspalvelut, varmistaa vammaispalvelujen integraation terveydenhuollon kanssa erityisesti psykososiaalisen kuntoutuksen sekä kommunikaatio-ohjauksen ja -opetuksen osalta, varmistaa tuensaannin päätöksentekoon itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi sekä mahdollistaa henkilökohtaisen budjetoinnin hyödyntämisen yhtenä palvelujen järjestämisen tapana palvelun käyttäjien valinnanvapauden lisäämiseksi.

Normien purku ei saa vesittää myöskään kehitysvammaisten henkilöiden asumisohjelmaa (Kehas). Asumiseen tarvitaan valtakunnallisia ohjaavia kriteereitä – ilman niitä Suomea uhkaa uuslaitostuminen ja asumispalvelujen laadun heikentyminen, kuten esimerkiksi Tanskassa.

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, puh. 09 3480 9214