Viestintäympäristömme muuttuu, sähköisen ja samalla kuvallisen viestinnän merkitys kasvaa entisestään. Myös selkoviestinnän on pystyttävä vastaamaan muuttuvan ympäristön haasteisiin.

Selkomateriaaleihin tarvitaan enemmän kuvia, videoita, animaatioita ja kuvasarjoja. Ja kun uudenlaisia selkosovelluksia tehdään, tarvitaan niiden toteuttamiseen selkeitä ohjeita ja kriteereitä.

Kehitysvammaliitto on nyt julkaissut ohjeita selkovideoille ja muille uusille selkosovelluksille.

Ohjeet uusille selkosovelluksille luotiin Kehitysvammaliiton Selkoilmaisu arjen tukena -hankkeessa. Ohjeiden perustaksi hankkeessa tehtiin ja testattiin mm. terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä aineistoja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Hankkeen päämääränä oli edistää selkokielen käyttäjien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa omaan elämään antamalla tietoa yhteiskunnasta helposti ymmärrettävällä tavalla, uutta tekniikkaa hyödyntäen. Vuoden 2015 lopussa päättyvää hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Ohjeita selkoilmaisuun (papunet.net)