Kehitysvammaliitto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ovat aloittaneet uuden hankkeen, jossa tuetaan oppimisvaikeuksia omaavia nuoria työllistymään avoimille työmarkkinoille.

Kuvat: Manu EloahoOikeisiin töihin oppimisvaikeuksista huolimatta! (OPI-TYÖ) -hankkeessa kokeillaan ohjaavan työhönvalmennuksen mallia, jossa keskeistä on tuen tarpeen tunnistaminen työelämään liittyvissä prosesseissa ja yksilökohtaisen tuen räätälöinti nuorta varten. Hankkeessa myös luodaan aktiivisesti yhteyksiä Etelä-Savon yrityksiin ja mahdollistetaan siten nuorten ja työnantajien suora kohtaaminen.

Hanke toteutetaan vuoden 2017 aikana, ja sitä rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus sekä Euroopan sosiaalirahasto. Toimintaa tukevat maakunnan työllisyys-, koulutus- ja nuorisopalvelut sekä työpajat. Mukana on myös pk-yrityksiä ja sosiaalisia yrityksiä Etelä-Savon seudulta. Pyrkimyksenä on jalkauttaa toimintamalli palvelujärjestelmään hankkeen aikana, jotta sitä voi jatkojalostaa edelleen maakunnallisiin tarpeisiin.

Yhteystiedot

Susan Eriksson
Projektipäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
susan.eriksson (ät) xamk.fi
+358 40 684 7702

Simo Klem
Kehitysvammaliitto
simo.klem (ät) kvl.fi
+358 40 905 1837