Työssäkäynnin ja omaishoidon yhteensovittamista tulee edistää ja tehdä omaishoidosta subjektiivinen oikeus, katsoo Kehitysvammaliitto. Tällä hetkellä ongelma on, että virallisen omaishoitaja-statuksen ulkopuolella on noin 88 % omaishoitajista eli yli 300 000 omaishoitajaa.

Omaishoidon hoidettavista on THL:n selvityksen mukaan kehitysvammaisia noin reilut 2 000. THL:n selvityksen mukaan sijaishoitoa ei kunnissa järjestetä riittävästi. Väliaikainen laitossijoitus tutusta kotiympäristöstä ei voi olla vaihtoehto kehitysvammaiselle henkilölle, koska se voi tuottaa suuria ongelmia mielenterveydelle.

Kehitysvammaliitto kannattaa omaishoitajien vapaiden ja lomien lisäämistä. Omaishoidon vapaat ja lomat eivät saa vähetä, jos omaishoitaja osallistuu samanaikaisesti muuhun ansiotyöhön. Omaishoitajavapaiden ulottaminen sellaisille omaishoitajille, joilla ei ole virallista omaishoitajan statusta, on myös erittäin kannatettavaa. Omaishoitajien saamien palkkioiden tulisi olla yhtenäisiä valtakunnallisesti.

Kehitysvammaliitto pitää myönteisenä uudistuksena omaishoitajien koulutuksen, valmennuksen ja terveys- ja hyvinvointitarkastusten ulottamista omaishoitajille.

Kehitysvammaliiton mielestä omaishoitajajärjestelmää pitäisi kehittää niin, että omaishoitajuuteen olisi matala kynnys.

Liitto lausui asiasta asiantuntijakuulemisessa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Lausunto kokonaisuudessaan