Kehitysvammaliiton Onnistuneita valintoja -hankkeen loppuraportti on julkaistu. Loppuraportti valottaa näkökulmia vammaisperheiden kanssa tehtävän sosiaalityön ja palveluohjauksen kehittämiseen sekä kehitysvammaisten ihmisten kokemusasiantuntijana ja tutkimuskumppanina toimimiseen.

Loppuraporttiin on koottu artikkelit kokemusasiantuntijatyöstä, vammaisperheiden palvelusuunnittelun kehittämisestä, tuetun päätöksenteon kokeilusta vaikeasti puhevammaisen henkilön kanssa sekä yhteistoiminnallisen tutkimuksen toteutuksesta yhdessä kehitysvammaisten ihmisten kanssa.

Hankkeen tuotoksena syntyi yhteistyössä Jaatinen ry:n kanssa Hyvän elämän palapeli -työväline, joka vahvistaa perheiden omaa asiantuntijuutta palvelujen suunnittelussa ja tukee perheitä valmistautumaan palvelusuunnitelman laatimiseen. Työväline on kehitetty erityisesti vammaisperheiden tarpeisiin, mutta se soveltuu myös muunlaiseen perhetyöhön.

Lisäksi hankkeessa tuotettiin yhteistyössä Selkoilmaisu arjen tukena -hankkeen kanssa selkokielinen viivapiirrosanimaatio siitä, mikä palvelusuunnitelma on.

Onnistuneita valintoja -hankkeessa (2011 – 2014) kehitettiin vammaisperheiden sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakaslähtöisyyttä, kehitysvammaisten ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä heidän kokemusasiantuntijuuttaan ja sosiaalista liittymistään tukevia käytäntöjä. Tärkeimpiä kumppaneita olivat kehitysvammaiset ihmiset, heidän läheisensä, sosiaalityöntekijät ja palveluohjaajat sekä kehitysvammapalvelujen työntekijät Lahdesta ja Turusta.