Opas kommunikoinnin apuvälinepalveluihin ilmestynyt

Uudessa oppaassa kerrotaan, miten kommunikoinnin apuvälinepalveluita saa ja mitä laadukkaiden palveluiden pitää sisältää.

Puhevammaisen henkilön tulee saada tarvitsemansa apuvälinepalvelut ensisijaisesti julkisen palvelujärjestelmän kautta. Kommunikoinnin apuvälinepalvelut kuuluvat terveydenhuoltolain mukaan kunnan järjestämään lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Sopivan kommunikointikeinon ja oikeiden apuvälineiden löytäminen edellyttää kommunikoinnin arviointia, johon kuuluu mm. apuvälineen kokeilu, yksilöiminen, käytön ohjaus ja seuranta.

Opas kommunikoinnin apuvälinepalveluihin (www.papunet.net)