Kehitysvammaliiton Selkokeskus on julkaissut oppaan kuvien käytöstä selkoviestinnässä. Selkokuvaopas on suunnattu erityisesti selkoviestinnän tekijöille, suunnittelijoille ja asiantuntijoille, mutta myös kaikille muille viestijöille. Oppaan tavoitteena on kiinnittää huomiota kuvien merkitykseen, ymmärrettävyyteen ja helppoon hahmottamiseen viestinnässä tekstin tukena.

Tekstin yhteyteen liitettäviä kuvia pitäisi pohtia jo tekstiä suunniteltaessa. Myös kirjoittajien tulisi olla tietoisia kuvallisen viestinnän erityispiirteistä, sillä kuvien suunnittelu auttaa kirjoittajaa muotoilemaan tekstiään konkreettisemmaksi ja helpommaksi.

Selkokuvaopas auttaa analysoimaan kuvien suunnitteluun, tekemiseen ja valintaan liittyviä ratkaisuja. Oppaassa on yli 50 kuvallista esimerkkiä, joita on analysoitu tekstin ymmärtämisen ja muistamisen tukemisen sekä helpon hahmottamisen näkökulmasta.

Oppaan ovat koonneet saavutettavaan kuvaviestintään erikoistunut tutkija Anne Ketola Tampereen yliopistosta ja Selkokeskuksen asiantuntija ja toimittaja Kaisa Kaatra. Oppaan visuaalisen ilmeen on suunnitellut Selkokeskuksen graafinen suunnittelija Heidi Ahlström. Työtä ovat tukeneet Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, Suomen Akatemia (Graphic Justice -hanke, 333367) ja Koneen säätiö. 

Selkokuvaopas (pdf)

Selkokuvaopas Selkokeskuksen sivuilla