ARA ja Kehitysvammaliitto ovat julkaisseet oppaan, jossa esitellään uudenlainen tapa järjestää ja suunnitella kehitysvammaisten ihmisten asumista.

Asuminen arjen keskiössä

Oppaassa kuvataan asuntoverkoston yhteiskehittämisen malli eli kuinka kunnat voivat suunnitella asuntoverkostoja yhdessä kehitysvammaisten ihmisten kanssa.

Asuntoverkostossa kehitysvammaisten ihmisten asunnot sijaitsevat tavallisilla asuinalueilla. Verkoston asukkaat käyttävät mahdollisimman paljon tavallisia lähipalveluja. Lisäksi he saavat yksilöllisiä palveluja kotiinsa. Palvelujen lisäksi tärkeää on tuki, jota asukkaat saavat toisiltaan ja läheisiltään.

Asuntoverkoston yhteiskehittämiseen osallistuu tulevien kehitysvammaisten asukkaiden lisäksi heidän läheisensä sekä kunnan asuntotoimi, kaavoitus ja sosiaalitoimi. Yhteiskehittämisellä ylitetään kuntien perinteiset hallintorajat. Uudenlainen tapa järjestää kehitysvammaisten ihmisten asuminen vastaa kehitysvammaisten ihmisten tarpeita. Lisäksi ne ovat kustannustehokkaita.

Kehitysvammaisten ihmisten asumispalvelujen rakenne on tällä hetkellä kustannuksiltaan ja rakenteeltaan raskas. Moni nykyisin ryhmäkodissa asuva vammainen pärjäisi vähemmällä tuella, jos hän saisi sitä tavalliseen asuntoon tai asuntoryhmään tai tukea olisi saatavilla lähellä olevasta tukipisteestä.

Asuntoverkoston yhteiskehittämisen malli on kehitetty ARAn ja Kehitysvammaliiton Arjen keskiössä -hankkeessa (2012 – 2014), joka oli osa Kehitysvammaisten asumisen ohjelmaa (KEHAS). Ohjelman tavoite on, että kehitysvammaisten laitosasuminen lakkautetaan vuoteen 2020 mennessä.

Susanna Hintsala, Jenni Sipilä & Kirsten Sainio: Asuminen arjen keskiössä. Asuntoverkoston yhteiskehittämisen opas (hdl.handle.net). Lahti, 2015.